วิธีใช้คูปองโค้ด Expertsity สำหรับ นักเรียนใหม่ และ นักเรียนเก่า

วิธีใช้คูปองโค้ดสำหรับนักเรียนใหม่

นักเรียนใหม่ หมายถึง ผู้ ‘ไม่เคย‘ มีบัญชีผู้ใช้งาน Expertsity.com ** ต่อให้ท่านเคยสมัครคอร์สกับ CEOblog แต่ไม่เคยสมัคร Expertsity ท่าน คือ นักเรียนใหม่

วิธีใช้คูปองโค้ดสำหรับนักเรียนเก่า

นักเรียนเก่า หมายถึง ผู้มีบัญชีผู้ใช้งาน Expertsity.com เรียบร้อยแล้ว