วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. วงเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุดเดือนละ 10 บาท

นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส เผยรายละเอียด โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินจำนวน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากวิกฤ โควิด-19 เป็นวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.10% หรือเฉลี่ยเดือนละ 10 บาทให้ผ่อนชำระนาน 24 เดือน

โดย ธ.ก.ส. ผู้รับผิดชอบโครงการเงินกู้เงินฉุกเฉิน เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 15 เม.ย.2563 เป็นต้นไป ผ่านทางไลน์ LINE BAAC Family โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

เงื่อนไขผู้ขอกู้

 • ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร
 • วงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • แบ่งชำระหนี้ได้ตามความเหมาะสม เช่น รายเดือนงวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท แล
 • ราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท
 • ไม่ต้องส่งเงินต้น และดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก นับจากวันกู้
 • เปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63
 • นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป จนถึง 30 ธ.ค. 63

วิธีการขอสินเชื่อ

 • รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE BAAC Family
 • เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code
 • หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • เริ่มลงทะเบียน พร้อมกันในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ธ.ก.ส.
 • กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิท แทนได้
 • หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02-555-0555

วิธีสมัครสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน อ่านที่นี่