วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก

วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก

 

นาย ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เผยรายละเอียด โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤ โควิด-19 อันได้แก่ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.10% หรือ 10 บาทต่อเดือน ผ่อนชำระนาน 24 เดือน และไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก

โดย ธนาคารออมสิน รับผิดชอบโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 ผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน หรือ 10 บาทต่อเดือน
 • ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 2 ปี
 • ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ

 • คนกู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี
 • ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

3 ขั้นตอนการขอกู้เงินฉุกเฉิน

 • ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปทำที่ธนาคาร
 • เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 63- วันที่ 30 ธ.ค.63
 • หากผ่านจะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

วิธีสมัครสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคาร ธ.ก.ส. อ่านที่นี่