Advertise with Us

เว็บไซต์ CEOblog ก่อตั้งในปี 2013 เป็นเว็บไซต์ข่าวธุรกิจและการตลาดที่มีเนื้อหาแน่น เป็นที่ไว้วางใจติดตามโดยบุคคลตั้งแต่ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ คนทำอาชีพอิสระ อีคอมเมิร์ซ และกิจการทั้ง สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และบริษัทมหาชน

ประเภทของ Sponsor Content

Sponsored Post (Advertorial)

บทความ Unique content ผลิตโดยทีมงาน CEOblog เป็นเนื้อหามีประโยชน์ เชิงลึก ไม่เน้นขายของ/ หรือ บทสัมภาษณ์ Sponsor เพื่อให้เกิด Brand Awareness หรือ การถูกรับรู้ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม ท้ายบทความแนบลิงค์แนะนำไปยัง ธุรกิจ แบรนด์ สินค้าและบริการของผู้ Sponspor — เผยแพร่ลงเว็บไซต์และแฟนเพจ CEOblog

PR Post

ต้นฉบับเนื้อหาผลิตโดย ผู้ Sponsor นำมาฝากทำเป็น Articles ในเว็บไซต์ CEOblog และแชร์ลิงค์ไปยังแฟนเพจ CEOblog

Share Post

แชร์ หรือ แปะ ลิงค์ต้นทางลงในแฟนเพจ CEOblog และเขียน Caption ประกอบการแชร์

Dynamics Product Articles Package

เน้นขายของ ใช้รูปภาพแบนเนอร์ขนาดใหญ่คาดกลางเว็บไซต์พร้อมลิงค์ไปยังบทความผลิตภัณฑ์ บทความเขียนโดยทีมงาน CEOblog — เผยแพร่ลงเว็บไซต์และแฟนเพจ CEOblog โดยรูปภาพแบนเนอร์ แสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามระยะเวลาของสัญญา ได้แก่ 7 วัน 14 วัน 30 วัน หรือมากกว่า

Dynamics Product Video Package

วีดีโอผลิตโดย Sponsor เน้นขายของ คาดกลางเว็บไซต์เปิดดูได้ทันที พร้อมอัพโหลดลิงค์ขึ้นแฟนเพจ CEOblog และเขียนแคปชั่นให้ แสดงผลหน้าเว็บไซต์ตามระยะเวลาของสัญญา ได้แก่ 7 วัน 14 วัน 30 วัน หรือมากกว่า

Header/ Sidebar banners

ป้ายแบนเนอร์โฆษณา ติดบริเวณ Header และ Sidebar ของเว็บไซต์ เน้นขายของ

ติดต่อเพื่อลงโฆษณา

ราคาแต่ละแพ็กเกจแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับความจำกัดของพื้นที่บนเว็บไซต์ CEOblog โปรดติดต่อขอใบเสนอราคา และตรวจสอบโปรโมชั่นของแต่ละแพ็กเกจที่ office@founder29.com