ธนาคารโลก เผยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวยาวถึงปี 2563


11 ต.ค. 2562 ไทยรัฐ รายงาน Andrew Mason หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก เผยรายงาน ‘East Asia and Pacific Economic Update’ ฉบับเดือน ตุลาคม 2562 ว่า ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 2.7% จากเดิม 3.5% และนับว่าเป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดในกลุ่ม ประเทศกำลังพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

ทางด้าน นาย เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลก ให้ความเห็นว่า

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ออกมาถือว่ามาทันเวลา เพราะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งรัฐบาลยังสามารถจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้อีก เพราะหนี้สาธารณะของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ โดยควรเน้นมาตรการที่เข้าถึงผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง”

ส่วนนาย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดการประมาณการเศรษฐกิจปี 2562 เหลือ 2.8% แต่ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย หรือประสบภาวะวิกฤติ เพราะยังเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยหลัก ๆ ยังคงเป็นเรื่อง ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของภาคธุรกิจและนักลงทุน, ภัยแล้งภายในประเทศ, ความตึงเครียดของสงครามการค้า สหรัฐฯ – จีน, เงินบาทแข็งค่า เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้กดดันเศรษฐกิจไทยยาวตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงตลอดทั้งปี 2563