ผลสำรวจล่าสุดเผย มนุษย์เงินเดือนทำงานที่บ้าน ค่าจ้างสูงกว่าคนเข้าออฟฟิศสูงสุดถึง 95%

U.S. Census Bureau หน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาและทำสถิติเศรษฐกิจและประชากรในสหรัฐอเมริกาพบตัวเลขน่าสนใจประจำปี ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับ ‘รายได้’ ที่แตกต่างกันสูงสุดถึง 95% ระหว่าง พนักงานประจำที่นั่งทำที่บ้าน เทียบกับพนักงานประจำที่นั่งทำงานที่สำนักงาน

U.S. Census Bureau เผยความแตกต่างของรายได้โดยแบ่งออกเป็น 5 ค่าเฉลี่ยแยกตามประเภทการเดินทางไปทำงานดังต่อไปนี้ :

  • พนักงานที่เดินเท้าไปทำงาน มีรายได้เฉลี่ย 21,752 ดอลล่าร์ / ปี
  • ใช้บริการ Carpooled และ Ride-sharing มีรายได้เฉลี่ย 30,338 ดอลล่าร์ / ปี
  • ขับรถไปทำงาน มีรายได้เฉลี่ย 40,184 ดอลล่าร์ / ปี
  • ใช้บริการขนส่งมวลชนไปทำงาน มีรายได้เฉลี่ย 40,519 ดอลล่าร์ / ปี
  • พนักงานที่นั่งทำงานจากที่บ้าน มีรายได้เฉลี่ย 42,442 ดอลล่าร์ / ปี

จากตัวเลขดังกล่าวพบว่าพนักงานประจำที่ทำงานจากที่บ้านมีฐานรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงที่สุด และมีโอกาสได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนทำงานประจำสถานประกอบการสูงสุดถึง 95% อีกด้วย

ส่วนสาเหตุที่อัตราเงินเดือนในกลุ่มสำรวจแตกต่างกันอย่างมากนั้น Bloomberg ได้ให้ความเห็นว่าเพราะเทคโนโลยีทำให้งานในบางสายอาชีพ และบางตำแหน่งสามารถทำจากที่ไหนก็ได้ และงานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานที่ใช้ ทักษะเฉพาะทาง และ มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเป็นอันมาก ส่งผลให้ค่าจ้างสูงเป็นธรรมดา

ในขณะที่งานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเดินทางไปทำ ณ สถานประกอบการนั้น ๆ โดยมากยังอยู่ในกลุ่ม งานบริการ และ งานใช้แรงงาน อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ก่อสร้าง และตำแหน่งทั่วไปในส่วนสำนักงาน ซึ่งงานเหล่านี้ค่าจ้างไม่สูงเป็นธรรมดา

รายงานจาก U.S. Census Bureau ยังเผยว่า เมื่อปี ค.ศ. 2017 มีชาวอเมริกันทำงานประจำจากที่บ้าน 100% ประมาณ 8 ล้านคน ในขณะที่ Gallop survey พบว่าชาวอเมริกันอีกประมาณ 43% เริ่มทำงานสลับไปมาระหว่าง บ้าน และ สำนักงาน – อาทิ บริษัทให้เข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นต้น – ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาและสัดส่วนการทำงานแบบนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ถึงแม้การทำงานจากที่บ้านและยังได้รับเงินเดือนสูงจะยังจำกัดในกลุ่ม แรงงานกลุ่มทักษะไฮเทค เป็นหลัก แต่ก็เริ่มมี แรงงานทักษะทั่วไป ที่เริ่มเจรจากับนายจ้างเพื่อขอยอมรับค่าจ้างน้อยลง 8% เพื่อแลกกับการได้ทำงานที่บ้าน — ศาสตรจารย์ Alexandre Mas และ ศาสตราจารย์ Amanda Pallais สองผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัย Princeton และ Havard กล่าวตรงกันโดยมิได้นัดหมาย=====

Appendix :

https://www.cnbc.com/2019/10/13/people-who-work-from-home-earn-more-than-those-who-commuteheres-why.html

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-07/people-who-work-from-home-earn-more-money

https://news.gallup.com/businessjournal/206033/america-coming-workplace-home-alone.aspx?utm_source=link_wwwv9&utm_campaign=item_236222&utm_medium=copy

https://www.census.gov/programs-surveys/acs/news/data-releases/2017/release.html

https://blog.linkedin.com/2019/october/7/national-wfhweek-your-future-at-work-could-be-from-home