3 คุณสมบัติผู้นำที่เก่งและมีคนรัก

against_the_stream-wallpaper-1366x768

ผมเชื่อว่าคนก้าวมาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็น Manager, Director, CEO หรือแม้แต่ Founder ล้วนเป็นคนเก่งในสายงานทั้งสิ้น และสิ่งที่ทุกผู้นำต้องเจอคือต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสื่อสารกับคนจำนวนมาก ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานต่างแผนก และบรรดาผู้นำด้วยกันเอง ซึ่ง ณ จุดนี้ ความเก่งงานอย่างเดียวไม่พอ แต่การเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับตำแหน่งผู้นำที่มีเสถียรภาพ ต่อไปนี้คือการจัดการเพื่อความเป็นผู้นำที่นอกจากเก่งงานแล้วยังได้ใจคน คนรักใคร่อยากติดตามช่วยงาน

พูดในสิ่งที่ผู้อื่นอยากฟัง ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากพูดไปเสียทุกครั้ง

สมัยเด็กๆ เราอาจตามใจคำพูดตัวเอง พูดสิ่งที่รู้สึกโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาโดยคนฟัง แต่เมื่อคุณเติบโตเป็นผู้นำ การพูดตามใจตามความรู้สึกตัวเองหมายถึงความเสื่อมถอยของภาวะและหน้าที่การงาน

ผู้นำเป็นคนเก่ง แต่ทำงานให้สำเร็จคนเดียวไม่ได้ คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้ได้ใจคน และหนึ่งในนั้นคือการพูดในสิ่งที่คนอยากฟัง แม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่าง หรือคำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนใดๆ ก็ตาม แต่การหาคำพูดที่ถูกจริตผู้ฟังที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งจำเป็น

การพูดอย่างมีเหตุผลและถูกจริต ถูกกาล แก่ผู้ฟังคือการได้ความสนใจและได้ใจผู้ฟัง หากคุณได้ใจคนจากวาจา จะบอกจะขออะไรต่อไปก็ทางสะดวก

หลีกเลี่ยงการทำสงคราม ความสงบคือชัยชนะที่แท้จริง

ความขัดแย้งทางความคิด และแนวทางการทำงาน เกิดขึ้นเสมอในการทำงานทั้งในองค์กรตั้งแต่ระดับล่างถึงบน และกับในหมู่ผู้ประกอบการด้วยกันเอง ความขัดแย้งเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไม่พอใจ และการโต้เถียงกันด้วยอารมณ์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ว่า “กูถูก…กูใช่…กูชนะ”

แต่ทันทีที่สงครามในที่ประชุมจบลง เชื่อเถอะ คุณไม่มีความสุขในชนะนั้นหรอก

การโต้เถียงและการใช้อารมณ์ในการพูดคุยเสวนา ผู้แพ้หมดศรัทธาในตัวคุณ และความสะใจในชัยชนะจะอยู่กับคุณไม่นานก่อนที่จะนึกได้ว่า ฉันทำอะไรโง่ๆ ออกไป และต่อไปจะขอความช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรได้อีก

จงเรียนรู้ที่จะสงบอารมณ์ หากคิดว่าพูดต่อไปจะเกิดเรื่องก็หยุดเสียก่อน ฝืนไม่ได้ก็ยอมไปก่อน ไม่มีใครตายในผลการประชุมเหมือนการทำสงคราม วันหน้าอารมณ์เป็นกลางๆ แล้วค่อยคุยกันใหม่

ให้เกียรติและมองผู้อื่นอย่างมีคุณค่า

ยิ่งให้เกียรติผู้อื่น ผู้อื่นจะยิ่งให้เกียรติคุณ ผมพบว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายคนอ่อนน้อมถ่อมตนมาก เปรียบเสมือนต้นข้าวยิ่งแก่ตัวยิ่งโน้มตัวลง แต่มากไปด้วยคุณค่าที่สามารถเก็บเกี่ยวมาทำประโยชน์ได้มากมาย

เพราะผู้นำที่ฉลาดมุ่งเล็งเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่น ไม่ว่าคนทำงานระดับกลาง ไปจนถึงระดับล่าง ล้วนเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรและของตัวผู้นำนั้นๆ เอง หากปราศจากทีมงานทั้งสายงาน ผู้นำก็ไม่อาจเดินไปข้างหน้าได้ นี่คือสิ่งที่ผู้นำที่ฉลาดระลึกไว้เสมอ นำไปสู่อุปนิสัยของการให้เกียรติคนทุกระดับ

การให้เกียรติผู้อื่นไม่ได้หมายถึงการลดเกียรติตัวเอง ยิ่งคุณให้เกียรติผู้อื่น ผู้อื่นมีแนวโน้มที่จะยิ่งเคารพเกรงใจคุณมากกว่า เป็นคุณสมบัติที่มีค่าของผู้นำ

สรุป

อำนาจ ไม่ได้หมายถึงการอวดเบ่ง ข่มขวัญ ผู้อื่น การเป็นผู้นำคือการใช้อำนาจเพื่อเป็นตัวอย่างของคนเก่งที่อ่อนน้อม การครองใจคนและทำให้คนอยากติดตามร่วมงานและผลักดันภารกิจไปข้างหน้า ถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่เก่งและมีคนรัก