Square ซื้อ Bitcoin เป็นสินทรัพย์เพิ่มอีก 160 ล้านดอลล่าร์ ก่อนราคาร่วงกราวรูดทั้งตลาด

เอกสารรายงานต่อ ก.ล.ต. ของ Square Inc. บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยมี Jack Dorsey เจ้าของทวิตเตอร์เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง เผยว่า Square ได้เข้าลงทุนซื้อ Bitcoin เพิ่มจำนวน 3138 คอยน์ ที่ราคา 51,235.70 ดอลล่าร์ รวมเป็นเงินจำนวน 160.77 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

การเข้าซื้อ Bitcoin ในครั้งนี้เป็นการลงทุนรอบที่ 2 หลังจากได้เข้าซื้อ Bitcoin สะสมเป็นสินทรัพย์ของบริษัทไปเมื่อเดือน ต.ค. 2020 จำนวน 4,709 คอยน์ มูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลล่าร์

หลัง Square เข้าซื้อ Bitcoin เป็นรอบที่ 2 ณ ราคา 51,235.70 ดอลล่าร์ ได้ไม่นาน ราคา Bitcoin ก็พุ่งขึ้นเป็น 58,000 ดอลล่าร์ ก่อนที่จะเกิดการเทขายครั้งใหญ่จนราคาร่วงมาทำจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2021 ณ ราคาประมาณ 44,845 ดอลล่าร์ ส่งผลให้มูลค่า Bitcoin รอบที่ 2 ในทางบัญชี เหลือ 140 ล้านดอลล่าร์ ลดลง 12.5% ทันที

แต่กระนั้น มูลค่า Bitcoin ในรอบแรกที่บริษัทซื้อไปจำนวน 50 ล้านดอลล่าร์ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า 5 เท่าตัว เมื่อรวมพอร์ต Bitcoin ทั้งหมดที่ Square Inc. ถือครองก็ยังจัดว่าเป็นเพียง ‘ขาดทุนกำไร’ เท่านั้น

ล่าสุดวันที่ 24 ก.พ. 2021 เวลา 10.00 น. ราคา Bitcoin กลับมาที่ราคา 50,000 ดอลล่าร์++ อีกครั้ง ส่วนเงินสดที่ Square ใช้ลงทุนใน Bitcoin คิดเป็น 5% ของงบลงทุนทั้งหมด

อ้างอิง

https://www.coindesk.com/square-announces-additional-170m-bitcoin-buy