ลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ แต่ไม่ได้เงิน 5,000 บาท เพราะบัญชีมีปัญหาต้องแก้ยังไง

โครงการ เราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยาว 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ปิดลงทะเบียนสมัคร และปิดทบทวนสิทธิไปแล้ว โดย กระทรวงการคลัง ส่งทีมงานพิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มขอทบทวนทุกวันเพื่อให้ผู้ควรได้รับสิทธิได้เงินอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ที่ต้องได้รับสิทธิแต่กลับยังไม่ได้รับเงินนั้นพบว่าปัญหาส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดในการให้ข้อมูลบัญชีที่จะใช้รับเงินเยียวยา ได้แก่

ใช้บัญชีที่มีชื่อร่วม หรือ ไม่ได้ใช้บัญชีที่เป็นชื่อของตนเอง อาทิ ใช้บัญชีที่เป็นชื่อของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งตามข้อกำหนดการโอนเงินจะต้องใช้ บัญชีในชื่อของตนเอง เท่านั้น

บัญชีถูกระงับ กล่าวคือ ใส่ชื่อและเลขที่บัญชีถูกต้อง แต่เป็นบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ทำให้บัญชีถูกระงับ

2 กรณีนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้าไปแก้ไขในระบบซึ่งจะแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทางโครงการฯ จึงแนะนำอีกวิธี คือ สมัคร พร้อมเพย์ (promtpay) ที่ธนาคารใดก็ได้ จากนั้น ผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขที่บัตรประชาชน เมื่อผูกบัญชีเสร็จแล้วประชาชนไม่ต้องทำอะไรต่อ ระบบจะตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้โดยอัตโนมัติตามรอบการโอนเงินของโครงการ

สำหรับคนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่สำเร็จนั้น เนื่องจากการป้อนข้อมูลบุคคลผิดพลาด อาทิ สะกดชื่อหรือนามสกุลผิด, กรอกเลขบัตรประชาชนผิด เป็นต้น มีจำนวนประมาณ 1.7 ล้านคน โดยทางกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และจะหาช่องทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป

สุดท้าย กระทรวงการคลัง ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พค 2563 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สำหรับ ต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่จะไปรับเรื่อง ณ ศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พค 2563 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารระกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่:

  • บัตรประชาชน
  • บัญชีธนาคาร
  • ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

อ่านข่าวทั้งหมดของที่เกี่ยวกับ เราไม่ทิ้งกัน