คนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในการทำธุรกิจ หากคุณเลือกคนได้อย่างเหมาะสม

คำคม Barbara Corcoran

Think Like a CEO

“คน” คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในการทำธุรกิจ หากคุณเลือกคนได้อย่างเหมาะสม นั่นก็หมายถึงคุณมีโอกาสสำเร็จในการทำธุรกิจไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

อย่าไปซีเรียสกับประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมามากนัก ให้เลือกคนที่ซื่อสัตย์ จริงใจ คิดบวก และมีความกระหายในการอยากทำงาน ส่วนประสบการณ์เดี๋ยวจะค่อย ๆ ตามมาเอง

– Barbara Corcoran –
Self-made Billionaire