Daymond John

อย่ารอให้เพอร์เฟคแล้วค่อยลงมือทำ

“อย่ารอให้เพอร์เฟคแล้วค่อยลงมือทำ
เพราะคุณอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิต
หากรอให้มันเพอร์เฟคซะก่อน
จงลงมือทำทั้ง ๆ ที่ยังไม่เพอร์เฟค
จงใช้เวลาทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า”
– Daymond John –