โดรนเผยภาพความเหลื่อมล้ำสุดขีดระหว่าง คนจน-คนรวย ในอินเดีย

Mumbai แห่งประเทศอินเดีย เป็นเมืองที่ร่ำรวยเป็นอันดับ 12 ของโลก ประมาณการความมั่งคั่งที่ 950,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดีความมั่งคั่งของเมือง Mumbai รวมไปถึงประเทศอินเดียทั้งหมดมาจากคนเพียง 1% เท่านั้น

นอกจากชื่อเสียงของการเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งอันดับต้น ๆ ของโลก Mumbai ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่มีเขตชุมชนแออัดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประชากรมากกว่าครึ่งของเมือง หรือกว่า 6.5 ล้านคนเป็นคนจนถึงจนมาก ขาดแคลนทุกโอกาสในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาหารและน้ำสะอาด และคุณภาพชีวิตดีพอ

Johnny Miller ช่างภาพแนวสารคดีได้ทำการเก็บภาพมุมสูงของ Mumbai ผ่านโดรนภายใต้โครงการ Unequal Scences เผยให้เห็นถึงความสุดขีดระหว่างสองโลก คือโลกของคนจนและคนรวยที่ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันราวกับจักรวาลคู่ขนาน เป็นภาพที่ สวยงามแต่เศร้าหมอง ในเวลาเดียวกันเว็บไซต์ https://www.johnny-miller.com/