เกาหลีอ่วม ส่งออกติดลบ 6 เดือนต่อเนื่อง พิษเศรษฐกิจและสงครามการค้ารุมเร้า


สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ – จีน ส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ประเทศรวมถึงเกาหลี โดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีใต้ระบุว่า การส่งออกของเกาหลีใต้ เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ติดลบ 14.3% จากปีก่อนหน้า และติดลบต่อเนื่องมาแล้ว 6 เดือนในปี 2019 เหตุการณ์การส่งออกหดตัวรุนแรงในเกาหลีเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน ได้แก่ :

  • การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
  • สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
  • เหตุการณ์ Brexit แบบ No-deal ของอังกฤษ

การส่งออกของเกาหลีใต้ต้องพึ่งพาประเทศจีนและสหรัฐฯ อย่างมากในฐานะคู่ค้าหลัก โดยการส่งออกกว่า 40% เป็นการส่งไปยัง 2 ประเทศดังกล่าว ในขณะที่ เดือนพฤศจิกายน 2019 การส่งออกไปจีนลดลง 12.2% เทียบกับปีก่อน และยังต่อเนื่องจากเดือนตุลาคม 2019 ที่ติดลบ 16.9%

ขณะที่การส่งออกจากเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นลดลง 10.9% ด้านการนำเข้าติดลบ 18.5% ซึ่งปัจจุบันทั้งสองประเทศก็มีข้อพิพาททางการค้าระหว่างกัน อาจเห็นได้จากการส่งออกเบียร์ญี่ปุ่นมายังเกาหลีใต้เริ่มลดลงต่อเนื่องจากช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา เดือนกันยายน 2019 ลดลง 99.9% และเดือนสิงหาคม ลดลง 92% จนกระทั่ง เดือนพฤศจิกายน การส่งออกเบียร์จากญี่ปุ่นมาเกาหลีใต้มีมูลค่าเป็น 0

จากเดิมที่เกาหลีใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับสามของญี่ปุ่น โดยปี 2019 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้ามาที่เกาหลีใต้รวม 53,000 ล้านดอลลสาร์สหรัฐ มีกลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ และรถยนต์ เป็นต้นข้อมูลอ้างอิง

www. bloomberg.com/news/articles/2019-12-01/south-korea-exports-post-12th-straight-drop-amid-trade-tensions?srnd=economics-vp

www. edition.cnn.com/2019/11/29/business/south-korea-japan-trade-war-beer-export/index.html