กว่างซีจ้วง – ไทย จับมือเซ็นสัญญาพันธมิตร เปิดประตูเศรษฐกิจและการค้าชื่นมื่น

ไทยรัฐ รายงาน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยให้การต้อนรับ นายฉินหรูเผย รองประธานกรรมการบริหารเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง และคณะ ในงาน The Promotion Conference on Jointly Building and sharing The Open Financial Door to ASEAN and China – ASEAN Infomation Harbo ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร

โดยมีการตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายสินค้า และทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศร่วมกันเนื่องจากประเทศไทยและกว่างซีจ้วง มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ยาวนานทั้งระดับประชาชนและระดับรัฐบาล

ประเทศจีนเป็นทั้งคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด และแหล่งที่มาของท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญของกันและกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานที่ดีสำหรับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม การค้า การเงิน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และยังมีการหารือความร่วมมืออื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อจีนมีการปฏิรูปและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ประกับเศรษฐกิจไทยที่พัฒนาขึ้น ทำให้ความร่วมมือระหว่าง ไทยและกวางสี เพิ่มระดับมากขึ้น มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากกวางสีเข้ามาลงทุน และขยายธุรกิจในประเทศไทย ประกอบกับมีบริษัทเงินทุนจากประเทศไทยเข้าไปปักหลัก ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้จีนและไทยได้แบ่งปันโอกาสที่มาจากการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย อันเป็นความร่วมมือที่เสริมเติมด้านทรัพยากรซึ่งกันและกัน และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจและสังคมไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนา องค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกปี และอุตสากรรมการเงิน กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย ‘Thailand 4.0’ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตลอด จนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับการริเริ่ม ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ และ ‘การสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมต่อทางบกและทางทะเล’ ของประเทศจีน ทั้งสองฝ่ายควรคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางสีต่อไป