เตรียมตัว! การคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน ก.ค. 65 เงื่อนไขเข้มงวด

การคลังเผย เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า บัตรคนจน ช่วงเดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม พ.ศ. 2565 กำลังเชื่อมต่อระบบการลงทะเบียน ที่มาพร้อมกับมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มงวด
วันที่ 9 มี.ค. 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม ปีนี้ ด้วยวิธีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน และจุดให้บริการลงทะเบียนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่กำหนดไว้

โดยขณะนี้ โครงสร้างระบบและแบบฟอร์มต่าง ๆ เตรียมเสร็จแล้ว เหลือขั้นตอนดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 40 หน่วยงาน อาทิ กรมที่ดิน, กระทรวงมหาดไทย, สถาบันการเงินทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น ฯลฯ

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน และจุดให้บริการลงทะเบียน เช่น แบงก์รัฐต่างๆ หน่วยงานในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปให้บริการในแต่ละพื้นที่

“…ขณะนี้ เราอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบกับสี่สิบกว่าหน่วยงาน สำหรับการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ เรื่องของรายได้และทรัพย์สิน ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มที่จะให้กรองตอนนี้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงเดือน กรกฏาคม ถึง สิงหาคม 65…” – นายสันติ พร้อมพัฒน์ กล่าว

คุณสมบัติการสมัครบัตรคนจน

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครบัตรคนจนในเบื้องต้นยังเหมือนเดิม อาทิ

 • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท
 • มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล มูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท
 • กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตรว.
 • กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตรม.

เป็นต้น ฯลฯ

เงื่อนไขใหม่ที่มีเพิ่มเติมในครั้งนี้

การลงทะเบียนรับบัตรคนจนในครั้งนี้มีเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติม ได้แก่

– การนำรายได้ของสมาชิกในครอบครัวมารวมกันแล้วหารเฉลี่ย

จะต้องนำรายได้ของสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมาร่วมพิจารณาด้วย เช่น ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ, แม่, และบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี รวม 3 คน กรณี พ่อและแม่ ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้วจะต้องนำรายได้ทั้งครอบครัวมารวมกันและหารสาม หากรายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาท จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการ

– เงื่อนไขด้านประกอบธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ

 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิต
 • ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ
 • ไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น
 • มีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • มีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นต้น ฯลฯ รวมไปถึงจะต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องกักขัง ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ