Think and grow rich

11 ขั้นตอนสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จโดย นโปเลียน ฮิลล์ Think and Grow Rich

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

นโปเลียน ฮิลล์ Editor แห่งนิตยสาร SUCCESS Magazine รุ่นแรก ๆ และเป็นผู้ออกสัมภาษณ์คนประสบความสำเร็จและเศรษฐีกว่า 500 คนมารวบรวมเป็นหนังสือระดับขึ้นหิ้งชื่อ Think and Grow Rich สรุป 11 ขั้นจูนความคิดสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ ไว้อย่างง่าย ๆ ดังนี้

1. จิตใจที่คิดบวก

…Whatever your mind can conceive and believe, your mind can achieve…” เมื่อคุณคิดและเชื่อในสิ่งใด สิ่งนั้นมีโอกาสประสบผลลัพธ์ได้อย่างที่คุณคิด – นี่คือคำสอนอมตะของ นโปเลียน ฮิลล์ จากหนังสือ Think and Grow Rich และการจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัย…

2. ศรัทธา

ศรัทธา เป็นเครื่องมือในการรวมศูนย์จิตใจให้ตั้งมั่นในความเชื่อที่คุณมีต่อไอเดียและสิ่งที่คุณจะทำ ก่อให้เกิด…

3. จิตใจที่ตั้งมั่น

ศรัทธาก่อให้เกิดจิตใจและความคิดที่ตั้งมั่น ไม่สั่นคลอนง่าย เอื้อประโยชน์ต่อการกล้าลงมือทำสิ่งที่อยากทำ นำไปสู่…

4. มีโฟกัสต่อเป้าหมาย

คุณไม่อาจเริ่มทำสิ่งใดได้หากกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ จนกลายเป็นเพ้อฝันและตามมาด้วยความวิตกกังวลที่จะลงมือทำ คนประสบความสำเร็จมีสติกำหนดรู้เป้าหมาย เรียกว่ามีโฟกัส อันนำไปสู่…

5. มีความรับผิดชอบ

ไอเดียที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ความสำเร็จของเจ้าของไอเดียมาจากการลงมือทำงาน คนประสบความสำเร็จมีความรับผิชอบต่อไอเดียเป็นคุณสมบัติสำคัญ ความรับผิดชอบที่จะนำไอเดียไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ นำไปสู่พฤติกรรมถัดไป…

6. บริหารเวลาและเงินทุน

การทำสิ่งใดให้สำเร็จอาศัยทรัพยากร ไดแก่ เวลาและเงินทุน คนประสบความสำเร็จไม่เพียงมีไอเดียดี ๆ แต่มีการบริหารจัดการเวลาและเงินอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ที่ตนต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์ถัดไปคือ…

7. รักตัวเอง

คนประสบความสำเร็จรักตัวเอง ในที่นี้หมายถึงการดูแลรับผิดชอบตัวเองให้เป็นคนมีคุณภาพอยู่เสมอ การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การบริโภคข้อมูลที่มีประโยชน์ และการคบหามิตรที่เป็นบัณฑิต ทำให้คนเหล่านี้มีสุขภากายและจิตใจที่ดี ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อไปคือ…

8. กระตือรือร้น

ความกระตือรือร้นเป็นพลังของคนที่จะประสบความสำเร็จ อันเกิดจากความรักและการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดี สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ความรู้ดี ทำให้มีพลังงานสร้างสรรค์ในชีวิต และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อมาคือ…

9. ให้เกียรติผู้อื่น

คนประสบความสำเร็จ มองโลกในแง่ดี และเห็นคุณค่าในผู้อื่น คนเหล่านี้ให้เกียรติผู้อื่นและรักการผูกมิตร

10. มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์

คนประสบความสำเร็จมองโลกในแง่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองเสมอ อันนำไปสู่…

11. การเรียนรู้จากความผิดพลาด

ความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนชั่วคราวที่ผ่านมาและผ่านไป ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ไปทั้งชีวิตสำหรับคุณ สำหรับที่มองโลกในแง่ดี พวกเขามองความล้มเหลวเป็นครู เป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

สรุป

องค์ประกอบของคนที่จะประสบความสำเร็จแบบรวบให้สั้นคือ คนที่มีไอเดียดี ลงมือทำจริงจัง บริหารทรัพยากร มีพลังงานบวก และมีความเป็นมิตร


และหากคุณชอบใน Content ที่ทาง CEO Blog ได้นำเสนอ ในเร็ว ๆ นี้ ทาง CEO Blog ของเรานั้น กำลังจะมีโปรเจค CEO Premium Content ซึ่งเป็น Content ด้านการค้าปลีกออนไลน์ แบบพรีเมี่ยม ที่หาอ่านไม่ได้บน Blog ปกติของ CEO Blog โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกพรีเมี่ยมในเร็ว ๆ นี้

หากคุณไม่อยากพลาด Content ระดับ Premium สามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งข่าวสารได้ที่นี่ก่อนใครเลยครับ รับรองได้เลยว่ามันเป็น Content ระดับพรีเมี่ยมในราคาที่คุ้มสุด ๆ อย่างแน่นอน >>> ลงทะเบียนรับข่าวสารที่นี่ก่อนใครceo premium content

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email