Think and grow rich

11 ขั้นตอนสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จโดย นโปเลียน ฮิลล์ Think and Grow Rich

นโปเลียน ฮิลล์ Editor แห่งนิตยสาร SUCCESS Magazine รุ่นแรก ๆ และเป็นผู้ออกสัมภาษณ์คนประสบความสำเร็จและเศรษฐีกว่า 500 คนมารวบรวมเป็นหนังสือระดับขึ้นหิ้งชื่อ Think and Grow Rich สรุป 11 ขั้นจูนความคิดสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ ไว้อย่างง่าย ๆ ดังนี้

1. จิตใจที่คิดบวก

…Whatever your mind can conceive and believe, your mind can achieve…” เมื่อคุณคิดและเชื่อในสิ่งใด สิ่งนั้นมีโอกาสประสบผลลัพธ์ได้อย่างที่คุณคิด – นี่คือคำสอนอมตะของ นโปเลียน ฮิลล์ จากหนังสือ Think and Grow Rich และการจะเป็นเช่นนี้ได้ต้องอาศัย…

2. ศรัทธา

ศรัทธา เป็นเครื่องมือในการรวมศูนย์จิตใจให้ตั้งมั่นในความเชื่อที่คุณมีต่อไอเดียและสิ่งที่คุณจะทำ ก่อให้เกิด…

3. จิตใจที่ตั้งมั่น

ศรัทธาก่อให้เกิดจิตใจและความคิดที่ตั้งมั่น ไม่สั่นคลอนง่าย เอื้อประโยชน์ต่อการกล้าลงมือทำสิ่งที่อยากทำ นำไปสู่…

4. มีโฟกัสต่อเป้าหมาย

คุณไม่อาจเริ่มทำสิ่งใดได้หากกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยไอเดียใหม่ ๆ จนกลายเป็นเพ้อฝันและตามมาด้วยความวิตกกังวลที่จะลงมือทำ คนประสบความสำเร็จมีสติกำหนดรู้เป้าหมาย เรียกว่ามีโฟกัส อันนำไปสู่…

5. มีความรับผิดชอบ

ไอเดียที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ความสำเร็จของเจ้าของไอเดียมาจากการลงมือทำงาน คนประสบความสำเร็จมีความรับผิชอบต่อไอเดียเป็นคุณสมบัติสำคัญ ความรับผิดชอบที่จะนำไอเดียไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ นำไปสู่พฤติกรรมถัดไป…

6. บริหารเวลาและเงินทุน

การทำสิ่งใดให้สำเร็จอาศัยทรัพยากร ไดแก่ เวลาและเงินทุน คนประสบความสำเร็จไม่เพียงมีไอเดียดี ๆ แต่มีการบริหารจัดการเวลาและเงินอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ที่ตนต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์ถัดไปคือ…

7. รักตัวเอง

คนประสบความสำเร็จรักตัวเอง ในที่นี้หมายถึงการดูแลรับผิดชอบตัวเองให้เป็นคนมีคุณภาพอยู่เสมอ การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การบริโภคข้อมูลที่มีประโยชน์ และการคบหามิตรที่เป็นบัณฑิต ทำให้คนเหล่านี้มีสุขภากายและจิตใจที่ดี ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อไปคือ…

8. กระตือรือร้น

ความกระตือรือร้นเป็นพลังของคนที่จะประสบความสำเร็จ อันเกิดจากความรักและการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดี สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี ความรู้ดี ทำให้มีพลังงานสร้างสรรค์ในชีวิต และก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อมาคือ…

9. ให้เกียรติผู้อื่น

คนประสบความสำเร็จ มองโลกในแง่ดี และเห็นคุณค่าในผู้อื่น คนเหล่านี้ให้เกียรติผู้อื่นและรักการผูกมิตร

10. มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์

คนประสบความสำเร็จมองโลกในแง่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองเสมอ อันนำไปสู่…

11. การเรียนรู้จากความผิดพลาด

ความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนชั่วคราวที่ผ่านมาและผ่านไป ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ไปทั้งชีวิตสำหรับคุณ สำหรับที่มองโลกในแง่ดี พวกเขามองความล้มเหลวเป็นครู เป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

สรุป

องค์ประกอบของคนที่จะประสบความสำเร็จแบบรวบให้สั้นคือ คนที่มีไอเดียดี ลงมือทำจริงจัง บริหารทรัพยากร มีพลังงานบวก และมีความเป็นมิตร


และหากคุณชอบใน Content ที่ทาง CEO Blog ได้นำเสนอ ในเร็ว ๆ นี้ ทาง CEO Blog ของเรานั้น กำลังจะมีโปรเจค CEO Premium Content ซึ่งเป็น Content ด้านการค้าปลีกออนไลน์ แบบพรีเมี่ยม ที่หาอ่านไม่ได้บน Blog ปกติของ CEO Blog โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกพรีเมี่ยมในเร็ว ๆ นี้

หากคุณไม่อยากพลาด Content ระดับ Premium สามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งข่าวสารได้ที่นี่ก่อนใครเลยครับ รับรองได้เลยว่ามันเป็น Content ระดับพรีเมี่ยมในราคาที่คุ้มสุด ๆ อย่างแน่นอน >>> ลงทะเบียนรับข่าวสารที่นี่ก่อนใครceo premium content