Buyer

Buyer อาชีพของคนรู้แหล่งซื้อและต้นทุนสินค้า เอื้อโอกาสเป็นนายตัวเอง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Buyer หรือ จัดซื้อ เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการต่อยอดไปเป็นนายตัวเองได้คือ Sales executive รู้ใจตลาด รู้จักลูกค้า รู้ว่าขายอะไรดี และอีกอาชีพคือ Buyer รู้ว่าอะไรขายได้ รู้แหล่งซื้อ รู้ต้นทุน

ธุรกิจทั้งหลายวนเวียนอยู่กับการค้าๆขาย ๆ หากคุณรู้แหล่งซื้อกับรู้การขายโอกาสการเป็นนายตัวเองก็ใกล้ตัว คุณต้องการสองอย่างนี้ในการสตาร์ทอัพธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ ตำแหน่งอื่น ๆ จ้างได้เมื่อธุรกิจโต

บัณฑิตจบใหม่ที่ไม่ได้มาสายเฉพาะทางอย่าง แพทย์ หรือ วิศวกร หากกำลังลังเลว่าจะทำงานอะไรดีก็ลองพิจาณาสองอาชีพนี้ไว้ หากไม่อยากออกไปขายของ ก็ลองจัดซื้อ

โมเดลตำแหน่งงานจัดซื้อ

งานจัดซื้อมีลำดับบังคับบัญชาไล่ตั้งแต่ Senior buying manager, Buying manager, Buyer, Assistant buyer หรือ Buyer admin ฯลฯ แล้วแต่โครงสร้างบริษัท ดังนั้นหากคุณคือบัณฑิตใหม่ที่ต้องการเป็นจัดซื้อ จุดเริ่มต้นของคุณคือ Buyer admin แล้วเก็บประสบการณ์เลื่อนขั้นหรือลาออกไปอัพตำแหน่งที่อื่น

Buyer admin อาจต้องการประสบการณ์ทำงานระหว่าง 0-3 ปี อาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ แต่อาจต้องคล่องงาน Microsoft Words/ Excel

รายได้ของจัดซื้อระดับ admin ก็ราว ๆ 12,000-15,000 บาท ระดับ Middle ก็ 25,000-45,000 บาท ส่วนระดับ Management ก็ 50,000-100,000 บาท เป็นต้น

จัดซื้อแบบ Buyer

ลักษณะงานจะค่อนข้าง Passive คือ Supplier จะเป็นฝ่ายเข้าหา หรือระดับผู้บริหารจะเป็นผู้ไปดีล Supplier เข้ามาให้แล้วส่งมอบให้จัดซื้อเป็นผู้ดูแลประสานงานกับ Supplier เป็นราย ๆ ไป

ในส่วนของการสั่งของ อาจมีทีมงาน Operation (กรณีอุตสาหกรรม) หรือ Sales executive (กรณีค้าปลีก) เป็นผู้แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่ง (Purchase request)

หน้าที่ของจัดซื้อแบบนี้คือการดูแลความถูกต้องของรายการสั่ง จำนวนสั่งซื้อเหมาะสมกับสต็อกคงเหลือและงบประมาณของบริษัทหรือไม่ จากนั้นคือการประสานงานระหว่างจัดซ้อกับ Supplier ในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยยึดถือ Purchase Order เป็นสื่อกลางสำคัญ

ส่วนงานต่อรองก็ยังมีอยู่ เช่น ต่อรองราคา ต่อรองเครดิตเทอม เพื่อให้บริษัทที่เราทำงานอยู่ได้รับประโยชน์เหมาะสมที่สุด มีต้นทุนต่ำลง หรือยืดอายุการชำระเงินมากขึ้น เป็นต้น

จัดซื้อแบบ Sourcing

เป็นการจัดซื้อแบบ Proactive คุณต้องบุกสรรหาสินค้าและบริการมาป้อนบริษัท จัดซื้อลักษณะนี้ไม่ยึด Supplier เจ้าใดเจ้าหนึ่ง แต่จะต่อรองเพื่อให้ได้ Supplier ที่ราคาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมากใช้กับอุตสาหกรรม Food service เช่นธุรกิจร้านอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการชิ้นส่วนมาประกอบเป็น Finished product ขายปริมาณมาก ๆ

จัดซื้อในกรณีนี้ต้องมีความรอบรู้ใน Spec สินค้าและรู้ราคาตลาด มีความสามารถในการต่อรองมาก

อุตสาหกรรมในการจัดซื้อ

Retailer/ Modern Trade

จัดซื้อธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมากเป็นลักษณะBuyer

จัดซื้อจะแบ่งกันดูแลแยกเป็น Category สินค้า รู้ราคาทุน ทำราคาขาย ดูแลสต็อกและยอดขาย สั่งซื้อให้เหมาะสมกับงบประมาณ โดยมาก Supplier จะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเอง จัดซื้อก็นัดคุยตามลำดับ

Whole seller/ Supplier

ธุรกิจค้าส่งอาจเป็นการจัดซื้อแบบ Buyer หรือ Sourcing หรือทั้งสองรวมกันในคนเดียว แล้วแต่โครงสร้างบริษัท สรรหาและสั่งซื้อสินค้าเป็นปริมาณมากเพื่อขายต่อยังผู้ค้าปลีก

ร้านค้าปลีกจะค่อนข้าง Fixed เรื่องราคาส่ง ทำให้การจัดซื้อในอุตสาหกรรมค้าส่งต้องอาศัยการทำกำไรจากการลดต้นทุนสินค้าโดยการต่อรองราคากับผู้ผลิตอีกทีและการบริหารโลจิสติกส์ให้ได้ต้นทุนต่ำ

Food Service

จัดซื้อธุรกิจอาหาร อาจเป็นจัดซื้อภายในธุรกิจร้านอาหารโดยตรง หรือเป็นจัดซื้อให้ผู้ค้าส่งอาหารให้ร้านอาหารอีกที

จัดซื้อ Food service มักมีหน้าที่แบบ Sourcing มากกว่า เพราะไม่ขึ้นตรงกับแบรนด์หรือ Supplier ใดเป็นหลัก เน้นหาผู้ค้าส่งที่ให้ราคาถูกและคุณภาพดีที่สุด จึงมีการสรรหาคู่ค้าไปเรื่อย ๆ เพื่อเก็บลง Portfolio และเปรียบเทียบราคา

Industrial/ Parts and Equipment

จัดซื้ออุตสาหกรรม ชิ้นส่วน หรืออะไหล่ เป็นจัดซื้อให้แก่โรงงาน ทำหน้าที่ Sourcing ผู้ค้าส่งส่วนประกอบสินค้าให้ได้ราคาถูกและคุณภาพดีที่สุด เพื่อนำมาประกอบเป็น Finished product ที่มีราคาต้นทุนต่ำเพื่อให้เหลือส่วนต่างกำไรจากการขายปลีกสูงต่อผู้ประกอบการ

Office supply/ Outsource

มีลักษณะเป็นจัดซื้อ Non-commercial สรรหาและจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และการสรรหาผู้ให้บริการต่าง ๆ ให้แก่บริษัท เช่น สรรหาติดต่อผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย, บริการแม่บ้าน, บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็นต้น

จัดซื้อลักษณะนี้ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสารสัญญา Outsource ต่าง ๆ มีการพูดคุยเจรจาค่อนข้างมากในการตกลงจ้าง Outsource เข้ามาทำงาน

ธุรกิจที่พักอาศัย คอนโด และโรงแรมก็ใช้จัดซื้อลักษณะนี้เช่นกัน

อาชีพจัดซื้อ ต่อยอดสู่นายตัวเอง

จุดเด่นของอาชีพนี้คือการได้รู้จักแหล่งซื้อสินค้าและราคาทุน นอกจากนั้นยังได้รู้ราคาปลีกและสินค้าขายดี อัตรากำไร รวมไปถึงขายที่ไหนและขายให้ใคร

ประสบการณ์เหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจที่สามารถช่วยให้ผู้ทำงานนำไปพัฒนาธุรกิจส่วนตัวได้หากเขาต้องการจะทำ

ส่วนข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบระหว่างงานประจำและธุรกิจส่วนตัวต่อยอดจากการเป็นจัดซื้อคือ

งานประจำ เจ้าของวางระบบไว้ให้คุณหมดแล้ว มีทีมขายและการตลาดคอยสนับสนุนขาขาย มีงบประมาณการจัดซื้อ หน้าที่ของคุณคือเข้ามาดูแลภาค Buying และ Sourcing ให้แก่นายจ้าง บางครั้ง การพัฒนาตัวเองให้ไปถึงระดับ Senior manager กินเงินเดือนหลักแสนบาท อาจสนุกและมีความสุขกับการทำงานแบบ Active มากกว่าการเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง

เจ้าของกิจการ การผันจากลูกจ้างไปเป็นเจ้าของในช่วงเริ่มต้นย่อมมีอุปสรรคด้านงบประมาณและทีมงานที่จำกัด คุณต้องดูแลทั้งขาซื้อและขาขายด้วยตนเองในช่วงปีสองปีแรก คุณต้องทำงานหนักกว่าลูกจ้างแน่นอนหากจะนำพาธุรกิจก้าวผ่านช่วงสตาร์ทอัพไปให้ได้ และแน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง รายได้ของคุณมีโอกาสทะยานสู่หลักล้านต่อเดือน มีทีมงานพร้อมสรรพทำงานแทนคุณ และกลายเป็น Passive business model ในที่สุด


และหากคุณชอบใน Content ที่ทาง CEO Blog ได้นำเสนอ ในเร็ว ๆ นี้ ทาง CEO Blog ของเรานั้น กำลังจะมีโปรเจค CEO Premium Content ซึ่งเป็น Content ด้านการค้าปลีกออนไลน์ แบบพรีเมี่ยม ที่หาอ่านไม่ได้บน Blog ปกติของ CEO Blog โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกพรีเมี่ยมในเร็ว ๆ นี้

หากคุณไม่อยากพลาด Content ระดับ Premium สามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งข่าวสารได้ที่นี่ก่อนใครเลยครับ รับรองได้เลยว่ามันเป็น Content ระดับพรีเมี่ยมในราคาที่คุ้มสุด ๆ อย่างแน่นอน >>> ลงทะเบียนรับข่าวสารที่นี่ก่อนใครceo premium content

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email