รู้จัก MatchLink แอปพลิเคชั่นสำหรับการทำธุรกิจที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะ จาก BOL ผู้ให้บริการฐานข้อมูลนิติบุคคลรายใหญ่ของไทย

MatchLink เป็น แอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน สนับสนุนโดย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ผู้ให้บริการฐานข้อมูลนิติบุคคลรายแรก และรายเดียวที่มีข้อมูลครอบคลุมมากที่สุดมากกว่า 1.5 ล้านธุรกิจทั่วประเทศ เปิดให้เจ้าของธุรกิจสามารถเข้ามาสร้างโปรไฟล์ของตนบนแอปพลิเคชั่นนี้

โปรไฟล์ที่ถูกสร้างจะมีความน่าเชื่อถือ และช่วยให้ผู้ใช้บริการทุกฝ่ายได้รับความมั่นใจสูงสุดในการติดต่อธุรกิจบนแอปพลิเคชั่น เนื่องจาก Matchlink ถูกออกแบบมาให้มีคุณลักษณะคล้ายไดเรคตอรี่ธุรกิจ ผสมผสานโครงสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านธุรกิจโดยเฉพาะ และต้องมีการยืนยันนิติบุคคลของผู้ใช้งาน นั่นจึงทำให้โปรไฟล์ของผู้ใช้งานแต่ละคนน่าเชื่อถือสูงนั่นเอง

3 เหตุผล ทำไมนักธุรกิจควรมีโปรไฟล์ของตนบน MatchLink

MatchLink เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล 3 ข้อใหญ่ ๆ ได้แก่ Credibility Verification, Borderless Networking, และ Digital Platform

Credibility Verification

MatchLink มีฟังก์ชั่นการเคลมความเป็นเจ้าของธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคุณ (ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ) สามารถเคลมธุรกิจของตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อการมีเพจธุรกิจของตัวเองและสามารถอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทุกที่ทุกเวลา สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับคู่ค้าในการตัดสินใจร่วมงานกับคุณได้ง่ายขึ้น รวมถึงโอกาสในการได้รับข้อเสนอสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้น

Borderless Networking

แอปพลิเคชั่นนี้ทำให้การขยายเครือข่ายธุรกิจกลายง่ายขึ้นและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดย SMEs สามารถค้นหาผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก ตลอดจนสามารถสร้างนามบัตรดิจิทัล (Digital Name Card) และ แลกนามบัตรกับคู่ค้าผ่านแอปที่สะดวกรวดเร็ว สามารถบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ และเก็บข้อมูลนามบัตรของคู่ค้าไว้ในแอปพลิเคชั่นได้ทันที เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ฉีกกฏและข้อจำกัดการใช้นามบัตรกระดาษแบบเก่า

Digital Platform

การเป็นแอปพลิเคชั่น ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมต่าง ๆ บนโลกดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การค้นหาคู่ค้ากว่า 1.5 ล้านธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าเบื้องต้นจากงบการเงินและข้อมูลตามการจดทะเบียนจริง การติดต่อซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วผ่านแอป และการขอสินเชื่อผ่านแอป ทั้งหมดสามารถทำได้ใน MatchLink

3 ฟังก์ชั่นเด่นตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจ

MatchLink มีหลายฟังก์ชั่นเปิดให้บริการแล้วและกำลังจะตามมาในอนาคตอันใกล้ โดยปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งาน 3 ฟังก์ชั่นเด่นที่ถือว่าเป็น Win-Win Solution สำหรับผู้ใช้งานทั้งทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายเจ้าของโปรไฟล์ธุรกิจ และฝ่ายผู้ค้นหาคู่ค้าธุรกิจ ไดแก่ Business Page, Business Search, และ Digital Name Card

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

1. Business Page มีตัวตนบนโลกดิจิทัลแบบไร้ข้อจำกัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ฟังก์ชั่นนี้เปรียบเสมือน หน้าโปรไฟล์ดิจิทัล ของบริษัทคุณ โดย MatchLink จะสร้างให้อัตโนมัติหลังจากที่บริษัทของคุณผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณและผู้ใช้งานทุกคนจะสามารถเข้าดูข้อมูลบริษัทเบื้องต้นและลักษณะกิจการของบริษัทต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

Intro: สำหรับแสดงภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท รวมไปถึงรางวัลที่ได้รับ

Register Info: แสดงข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท งบการเงินที่สำคัญ และรายชื่อผู้บริหารและผู้มีอำนาจลงนาม

Contacts: สำหรับแสดงข้อมูลที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และ อีเมลของบริษัท สำหรับการติดต่อเพื่อเจรจา และทำธุรกิจ

ไฮไลท์เด่นอีกข้อของ Business Page คือ การยืนยันตัวตน หรือ การ Claim ซึ่งมีเพียงคุณผู้เป็นเจ้าของนิติบุคคลเท่านั้นที่จะ Claim ธุรกิจของตนเองได้ สร้างความน่าเชื่อถืออย่างสูงสุด และเพิ่มโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าตัดสินใจร่วมค้ากับคุณได้ง่ายขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ทันที ผ่านฟังก์ชัน Loan ซึ่งจะเปิดให้บริการบน MatchLink ในอนาคตอันใกล้

หลังสมัครใช้ MatchLink และ Claim ธุรกิจคุณสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ใส่โลโก้บริษัท, ที่อยู่บริษัท, รางวัลที่ได้รับ, และข้อมูลอื่น ๆ ให้หน้า Business Page สวยงามสะดุดตา

 

ตัวอย่างการค้นหา และหน้าตา Business Page ที่ยืนยันตัวตนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการ Claim Business Page ของผู้ใช้งาน MatchLink

การเคลม (Claim) คือ การอ้างสิทธิของตนเองต่อธุรกิจนั้น ๆ ในแพลตฟอร์ม MatchLink เพื่อได้รับสิทธิต่าง ๆ การ Claim สามารถทําได้โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สําเนาบัตรประชาชน
 • 2. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท/ สําเนาทะเบียนการร้านค้า
 • 3. กรณีที่มีการมอบอํานาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม 3 ฉบับ ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ, ผู้รับมอบอํานาจ, และสําเนาหนังสือมอบอํานาจ

ขั้นตอนการ Claim

วิธีการ Claim ผ่านแอปพลิเคชั่น MatchLink มี 4 ขั้นตอนดังนี้

 • ค้นหาธุรกิจตนเองในช่อง ‘Search’
 • กดปุ่ม ‘Claim to edit’ บนหน้าเพจธุรกิจของตนเอง
 • ถ่ายรูปและอัพโหลดเอกสาร ได้แก่ หน้าบัตรประชาชน สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ
 • รอการตรวจสอบและยืนยันทางอีเมล์ไม่เกิน 3 วันทําการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเคลมธุรกิจ (Claimer’s Benefits)

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการเคลมจากอีเมลของ MatchLink จะถือว่าคุณเป็น Claimer โดยสมบูรณ์
Claimer คือ บุคคลที่ได้ทำการอ้างสิทธิในธุรกิจนั้น ๆ และผ่านการตรวจสอบเอกสารโดย MatchLink
เป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง Claimer มีสิทธิเข้าถึงและเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตนเองมากขึ้น รวมถึงช่วยให้คู่ค้ามั่นใจในการติดต่อการค้ากับคุณได้มากขึ้น ได้แก่

 • โลโก้ธุรกิจ (Business Logo)
 • ข้อมูลแนะนำธุรกิจเบื้องต้น (Introduction)
 • ข้อมูลรางวัล ใบประกาศนียบัตรรับรองต่างๆ ที่ธุรกิจได้รับ (Reward/Certificate)
 • จัดการตัวแทนดูแลเพจธุรกิจ (Representatives)
 • ข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง พิกัดบน Google Map และโซเชียลมีเดีย (Contact)

2. Business Search ค้นหาคู่ค้าที่ใช่ใน MatchLink

ค้นหาธุรกิจจากฐานข้อมูลนิติบุคคลทั่วประเทศได้มากกว่า 1.5 ล้านราย ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมโดยกรอก ชื่อบริษัท หรือ ประเภทธุรกิจ ซึ่งสมาชิกสามารถค้นหาและเห็นข้อมูลจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นข้อมูลธุรกิจที่สำคัญ เช่น เลขจดทะเบียนนิติบุคคล รายชื่อกรรมการ และข้อมูลการเงิน

นอกจากนั้น MatchLink กำลังพัฒนาระบบการค้นหาให้มีความหลากหลายและละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ จาก ประเภทธุรกิจ (Category Search) สินค้าหรือบริการ (Product Search) ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ (Location Search) คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือประเภทของธุรกิจ (Keyword Search)

 

3. Digital Name Card นามบัตรดิจิทัลเพื่อการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วในยุคดิจิทัล

นามบัตรดิจิทัลที่สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายบนแอปพลิเคชัน MatchLink เท่านั้น เพื่อการสร้างเน็ตเวิร์คทางธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว สมาชิก MatchLink สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนนามบัตรดิจิทัลของตนเองให้สดใหม่ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคอยแก้ไขสั่งพิมพ์นามบัตรใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจเหมือนในอดีต และลดการเสียโอกาสทางธุรกิจจากการลืมพกพานามบัตรติดตัว

นอกจากนั้นคุณและคู่ค้ายังสามารถสื่อสารด้วย Direct Call และ Email ผ่านระบบของแอปพลิเคชั่น และในอนาคตอันใกล้ MatchLink จะพัฒนาระบบ Instant Messaging เข้าไปด้วย

Digital Name card ของคุณมี 2 ประเภท ได้แก่

Personal Name Card นามบัตรส่วนตัวที่ MatchLink สร้างให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนเป็น Member ไม่ต้องทำธุรกิจก็สามารถหาข้อมูล และ แลกเปลี่ยน Digital Name Card กับผู้ใช้รายอื่นได้

Business Name Card นามบัตรในการทำธุรกิจ สามารถยืนยันตัวตนและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ด้วยการ verify จากบริษัทที่คุณสังกัดอยู่ เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนบริษัทบนแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจ

วิธีใช้งาน Digital Name Card

เมื่อผู้ใช้สมัครเป็น Mmember ผ่านแอปพลิเคชัน MatchLink ผู้ใช้สามารถทำการ verify ตัวตน เพื่อยืนยันว่าตัวเองทำงานในบริษัทนั้นจริงๆ จากนั้นใส่รูป profile และข้อมูลเบื้องต้น หมั่นอัปเดตข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องอยู่เสมอหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้จะเข้ามาช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ และทำให้การติดต่อธุรกิจลื่นไหลมากยิ่งขึ้น เพราะการทำธุรกิจมักมีเรื่อง Credibility Check หรือตรวจสอบความน่าเชื่อถืออยู่เสมอ

สรุป

MatchLink เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ขยายโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและประหยัดกว่า โดยคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Facebook Business Page: MatchLink
Download for android Click Here
Download for IOS Click Here