Amazon ผลประกอบการพุ่งไม่รอเพื่อน ทิ้งฝุ่นค้าปลีกรายอื่นอย่างไร้คู่แข่งในไตรมาสล่าสุด

Amazon รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2018 ตัวเลขโตทั้งรายไตรมาส และรอบ 12 เดือนเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2018 จำนวน 52.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 39% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นส่วนต่างเพิ่มขึ้นถึง 15 พันล้านเหรียญ โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากภายในสหรัฐอเมริกา ทั้งยอดขายอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นในส่วนของ B2C และยอดขายบริการระบบ Cloud services ซึ่งเป็นฝั่ง B2B

ผลประกอบการ Amazon เปรียบเทียบกับคู่แข่งค้าปลีก

  • Walmart ยอดขายเพิ่มขึ้น 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือโตประมาณ 4.4%
  • Target ยอดขายเพิ่มขึ้น 764 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นยอดขายรวม 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2018

ผลประกอบการ Amazon เปรียบเทียบกับคู่แข่งธุรกิจเทค

  • Apple หนึ่งในคู่แข่งรายสำคัญมียอดขายเพิ่มขึ้น 8.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2018
    หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 16.6% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • Google และ Microsoft มียอดขายเพิ่มขึ้น 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2018

ผลประกอบการ Amazon ตลอด 4 ไตรมาสที่ผ่านมาเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด เริ่มจากการเติบโตขึ้น 42.9% ในไตรมาสแรกของปี (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน) และ 38.2% ในไตรมาสสิ้นสุด ธันวาคม 2017 และ 33.7% ในไตรมาสสิ้นสุด กันยายน 2017

อย่างไรก็ดี Amazon คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 การเติบโตจะชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยคาดหวังการเติบโตที่ 23 – 31%