เรือโรบอทมาแล้ว; กองทัพเรือสหรัฐฯ เตรียมถอยเรือลาดตระเวณ AI 100% ออกปฏิบัติการชี้เป้าศัตรู

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ในอนาคตอันใกล้ กองทัพเรือสหรัฐฯ จะมีเรื่อลาดตระเวณ สอดแนม และค้นหาเรือดำน้ำข้าศึกด้วย เรือโรบอท ที่ทำงานด้วย AI 100% ไม่ต้องมีลูกเรือประจำการ

Darpa หรือ Defence Advanced Research Projects Agency ได้พัฒนาเรือ AI นามว่า Sea Hunter มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งมอบแก่กองทัพเรือสหรัฐฯ โดยเรือลำนี้มีความยาว 132 ฟุต วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 27 น็อต หรือประมาณ 50 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

Darpa Sea Hunter ถูกออกแบบมาเพื่องานสอดแนม ไม่ได้เพื่อการรบ สามารถออกทะเลได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องมีลูกเรือควบคุม Sea Hunter พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2012 และคาดว่าจะส่งมอบแก่กองทัพเรือฯ ภายในปี 2018 นี้

This autonomous warship can spend months at sea without a crew from CNBC.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email