1909018

ไทยรัฐรายงาน ว่า นางสาว วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย ตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่า ตามที่มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรด (Trade) ค่าเงิน (FOREX หรือ FX หรือ Foreign Exchange) โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ธปท. จึงได้ขอเตือนให้ประชาชนให้พิจารณาข้อมูลลักษณะนี้ ด้วยความระมัดระวัง

ธปท. ให้คำแนะนำวิธีตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง

ที่ผ่านมา พบว่าหลายครั้งเป็นการชักชวนให้มาร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะคล้าย แชร์ลูกโซ่ และ ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ของประชาชน ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่าความเสียหายจากกิจกรรมที่มีลักษณะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่รวมแล้วนับหลัก ‘หมื่นล้านบาท’ (อ้างอิง : Forbes Thailand)
ธปท. ให้คำแนะนำวิธีตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง

กล่าวคือ ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยว-ข้องกับเงินตราต่างประเทศ ต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจาก รมว.คลัง เท่านั้น อาทิ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. ได้ด้วยตนเองก่อนที่จะพิจารณากระทำการใด ๆ ลงไป และหากพบว่าไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย

นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีการให้ใบอนุญาตแก่ บุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ธปท.ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศในเว็บไซต์ต่างประเทศ.