กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออกไทย 8 เดือนแรก ปี’62 ติดลบแล้ว 2.2%

กระทรวงพาณิชย์ประกาศการส่งออกไทยเดือน สิงหาคม 2562 มูลค่า 21,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 4.0% ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออก 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) ปีนี้ ของไทยหดตัว 2.2% ขณะเดียวกัน Trade War ทำให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยชะลอตัวสูง ได้แก่

  • ตลาดอาเซียน -5 ที่หดตัว 24.6%
  • ตลาด CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) หดตัว 22.7%
  • เอเชียใต้ หดตัว 20.0%
  • ตลาดอินเดีย หดตัว 18%

ปัญหาสินค้าเกษตรมีอุปทานส่วนเกินในตลาดโลก (ล้นตลาด) และเงินบาทที่แข็งค่ากดดันต่อการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนี้ แม้ว่าการส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลางยังขยายตัว แต่ภาพรวมการส่งออกตลาดหลักของไทยในเดือนสิงหาคมปี 2562 ยังหดตัว 0.1%

สินค้าเกษตรที่หดตัว ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้งสดแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป เครื่องดื่ม สินค้าเกษตรส่งออกที่ยังไปได้ดีทั้งด้านปริมาณและราคา ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป อย่างไรก็ตาม 8 เดือนแรกของปี 2562 สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยรวมหดตัว 2.2%

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว 1.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

สินค้าที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำ ทองคำ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ ในภาพรวม 8 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว 1.5%

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์มีแผนผลักดันการส่งออกในครึ่งปีหลังให้สามารถขยายตัวได้ที่ 3.0% ผ่านการรักษาตลาดการส่งออกเดิม และขยายตลาดส่งออกใหม่ เช่น ตลาดจีน ตลาดอาเซียน ตลาด CLMV ฯลฯ ส่วนอุปสรรคสำคัญที่จะกดดันการไปให้ถึงเป้า ได้แก่ สงครามการค้า การชะลอตัวเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าเงินบาท

Appendix :
มติชน
The Standard