VIDEO : วิธีมีรายได้เดือนละ 100,000 บาท หลักคิดและกระบวนการเพิ่มรายได้สู่หลัก ‘แสนบาท’ อย่างรวดเร็ว

Video script

อยากมีรายได้เดือนละแสนบาท ต้องทำอย่างไร? ตอบแบบไม่เอาใจ ถ้าเริ่มจากศูนย์ก็พูดเลยว่า ‘ยากมาก’ สำหรับแสนแรก แต่ถ้า ‘แสนแรก’ แตกเมื่อไร แสนต่อไปง่ายขึ้น หลักคิดและวิธีการเป็นอย่างไร คลิปจะอ่านให้ฟัง

ผมเริ่มทำงานตอนอายุประมาณ 23 – 24 ปี รายได้เริ่มต้นหลักพัน และใช้เวลาประมาณ 10 ปีในการทำเงินแสนแตกเป็นครั้งแรก แต่หลังจากนั้นไซเคิลในการทำเงินแสนมันจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

แต่ก่อนจะอธิบาย ‘เหตุปัจจัย’ ในการทำเงินแสนแตก ผมจะขอลำดับเหตุการณ์ให้คุณสามารถเห็นจุดเชื่อมโยงทั้งหมดได้เสียก่อน

อย่างที่บอกไป ผมเริ่มทำงานครั้งแรกตอนอายุ 23 – 24 ปี อาชีพแรก คือ พนักงานจัดเรียงสินค้าในห้างฯ รับเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำ โดยสมัยนั้นรับสุทธิประมาณ 4500 บาท ต่อเดือน และค่อย ๆ ขยับจาก พนักงานเรียงสินค้า มาเป็นบริการลูกค้า มาเป็นธุรการจัดซื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการตามลำดับ

เงินเดือนประจำสุดท้าย คือ 40,000 บาท — จาก 4,500 สู่ 40,000 ใช้เวลาประมาณ 10 ปี ซึ่งถามว่าช้าหรือไม่? ก็ไม่ช้าแต่ก็ไม่เร็วสำหรับตำแหน่งที่เริ่มตั้งแต่ระดับแรงงานของสายงาน

แต่ในระหว่าง 10 ปีนั้น ณ ช่วงปีที่ 7 – 8 ของการทำงานประจำ ผมเริ่มทำอาชีพส่วนตัวคู่กันไป และอาชีพนั้นคือ นักแปลอิสระ รายได้เดือนแรกของการทำงานแปลรับประมาณ 500 บาท! แต่ ณ เดือนที่ 6 รายได้โตเกือบ 100 เท่ามาอยู่ที่เกือบ ๆ 4 หมื่นบาท

ตรงนี้เริ่มน่าสนใจใช่ไหมครับ? ทำงานประจำ 10 ปี สู่ 40,000 บาท ทำงานฟรีแลนซ์ 6 เดือนสู่รายได้ระดับเดียวกัน แต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุด

ประมาณปี 2013 หรือ ณ ปีที่ 10 ของการทำงานประจำ ผมเปิดเว็บไซต์ CEO Channels ซึ่งสมัยนั้นใช้ชื่อว่า The CEO Blogger ช่วงแรกสร้างรายได้จากขาย E-book ทำการตลาด 4 เดือน ณ เดือนที่ 4 เปิดขาย E-book ชื่อ The Art of Blog ศาตร์และศิลป์แห่งการเขียนบล็อก เดือนเดียวขายได้ 3 หมื่นกว่าบาท

ตามมาด้วยเดือนที่ 6 ของ The CEO Blogger ผมเปิดขายสัมมนาสด เดือนนั้นเดือนเดียวรายได้แตะ 1 แสนบาทแรกสำเร็จ

เมื่อลองเอาเส้นทางมากางดู:

 • งานประจำ ใช้เวลา 10 ปี สู่รายได้ 4 หมื่นบาท
 • อาชีพนักแปลอิสระ ใช้เวลา 6 เดือน สู่รายได้ 4 หมื่นบาท
 • ทำเว็บไซต์ ใช้เวลา 4 เดือน สู่รายได้เกือบ 4 หมื่นบาท
 • และทำเว็บไซต์ 6 เดือน สู่รายได้ 1 แสนบาท

โจทย์ข้อที่ 1 : ทำไม รับจ้างอิสระ ใช้เวลาเพียง 6 เดือนสู่รายได้เท่างานประจำ 10 ปี?

หลักคิด คือ งานประจำ รายได้ตายตัว ทำน้อยหรือทำมากได้เท่าเดิม แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทจะมีรายได้น้อยหรือมาก หรือแม้แต่ขาดทุน เขาก็ต้องจ่ายเงินคุณตามสัญญาจ้าง งานประจำจึงมีหลักประกันรายได้ที่ชัดเจนและลูกจ้างได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายแรงงานอีกชั้น

เมื่อความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนจึงจำกัดตามไปด้วย

ส่วน รับจ้างอิสระ รายได้จะน้อยหรือมาก ขึ้นอยู่กับ

 • ทักษะ
 • ความขยัน
 • ความรับผิดชอบ
 • และความสามารถในการหางาน

ข้อสุดท้าย คือ เหตุปัจจัยสำคัญที่กำหนดรายได้ของคุณ กล่าวคือ คุณไม่ได้รับเงินจากนายจ้างเพียงคนเดียวอีกต่อไป — หากคุณหาคนว่าจ้างได้มาก รายได้ของคุณก็มากตาม และ เรตค่าจ้างของแต่ละงานก็ไม่เท่ากัน

ตอนที่ผมรับจ้างแปลอิสระ 1 เดือนอาจจะได้ 4 ออเดอร์ บางงานราคาหลักพันบาท ใช้เวลาทำ 1 วัน บางงานราคาหลักหมื่นบาท ใช้เวลาทำ 4 วัน รวมกัน 4 งานเป็นมูลค่าครึ่งแสนขึ้นไป

ต่อมา ตอนผมรับจ้างเขียนบทความ ผมได้ลูกค้า 2 ออเดอร์ ออเดอร์ละ 5 หมื่นต่อเดือน สัญญา 3 เดือน ก็ได้ 1 แสนบาท — ส่วนเนื้องานผมมีการ Sub-contract ต่อไปอีกที โดยผมเป็นคนควบคุมคุณภาพ

กล่าวโดยสรุป หลักการเติบโตของรายได้สำหรับ รับจ้างอิสระ เป็นการ สั่งสม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Accumulate

โจทย์ข้อที่ 2 : ทำไม E-book เปิดขายเดือนแรก จึงสร้างรายได้พอ ๆ กับ รับจ้าง ที่ใช้เวลาไต่ถึง 6 เดือน TEXT

โครงสร้างเป็นแบบนี้:

 • งานประจำ เป็นรายได้แบบ Fixed แปลว่า คงที่
 • ฟรีแลนซ์ เป็นรายได้แบบ Accumulate แปลว่า สั่งสม
 • ขายอีบุ๊ค เป็นรายได้แบบ Leverage แปลว่า พลังทวี

สำหรับ E-book 1 เล่ม อยู่ในรูปแบบ ‘ดิจิทัลฟอร์แมท’ ไม่มีต้นทุนการทำซ้ำ และสามารถกระจายออกไปหาคนจำนวนมากในเวลาเดียวกันโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง ตัวตน แรงกาย และ เวลา อีกต่อไป

ดังนั้น ธุรกิจใด ๆ ที่มีสามารถ Leverage ธุรกิจใด ๆ ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของ ตัวตน แรงกาย และ เวลา ไปได้ จะสามารถทำเงินได้เยอะและเร็ว โดยในวันแรกที่ผมเปิดขาย E-book The Art of Blog ซึ่งผมใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการขายและส่งทางออนไลน์ ตลอดครึ่งวันแรก ข้อความมือถือแจ้งเตือนเงินเข้าเป็นรายนาที ในขณะที่ตัวผมก็นั่งทำงานประจำไปตามปกติ

ทวนอีกครั้ง นี่คือการทำเงินแบบ Leverage ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของ ตัวตน แรงกาย และ เวลา ส่วนสินค้านั้นจะเข้าถึงสายตาผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของการตลาด ซึ่งคุณสามารถย้อนหาในคลิปก่อนหน้านี้ หรือหากติดตามช่อง CEO Channels ต่อไป ผมก็จะนำกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้มาอัพเดทให้ฟังเป็นระยะ ๆ ครับ

สรุป! อยากมีรายได้เดือนละ 1 แสนบาท ต้องทำอย่างไร?

คำถามชวนคิด; คุณมี Value อะไรบ้างที่จะสามารถใช้แลกกับเงิน 1 แสนบาท?

ต่อไปนี้ คือ สมการจำง่าย ๆ

ถ้าคุณมีสินค้าและบริการ หรือ ความสามารถ มูลค่า 1 บาท คุณต้องขายกี่ครั้งจึงจะได้เงิน 1 แสนบาท? คำตอบ คือ 1 แสนครั้ง

ถ้าสินค้าและบริการมูลค่า 100 บาท ก็ขาย 1,000 ครั้ง และถ้าสินค้าและบริการมูลค่า 1,000 บาท ก็ขาย 100 ครั้ง หรือ มูลค่า 10,000 บาท ก็ขายแค่ 10 ครั้งเท่านั้น

สุดท้าย ปัญหาโลกแตก คือ ขายอะไรดี?

หลายคนมักจะมองหาว่าอะไรขายดี ซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกต้องเช่นกัน ทุกอย่างบนโลกนี้ที่มีคนขาย แปลว่ามันยังขายได้ และยังมีคนรวยจากมันอยู่ แต่! คุณคิดว่าตัวเองเหมาะกับสินค้าเหล่านั้นหรือไม่

ยกตัวอย่าง ผมไม่อินและไม่มีหัวการค้าในกลุ่มสินค้าแฟชัน อาหารเสริม และเครื่องสำอางเลย มีหลายคนทำแล้วรวย แต่ผมทำแล้วเจ๊งแล้วเจ๊งอีก

แต่ในขณะเดียวกัน 2 สิ่งที่ผมอินมาก ๆ ได้แก่ Technology และ Content creator หรือ การผลิตคอนเทนต์ให้คนเสพ และในที่สุดก็หาวิธีทำเงินจากมันจนได้ อาทิ

1. ทำเว็บไซต์ มีรายได้จากค่าโฆษณา และการเขียนรีวิวสินค้าซอฟต์แวร์

2. เขียน E-book

3. สร้างโรงเรียนออนไลน์

โปรดจำไว้เสมอว่า ความชอบ ความถนัด และความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ชอบของคุณ คือ ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของคุณอย่างมาก

ทุกอย่างบนโลกนี้ที่มีคนขาย แปลว่ามันยังขายได้ และยังมีคนรวยจากมันอยู่เสมอ แต่คน ๆ จะหมายถึงคุณด้วยหรือไม่ จงหา ‘สินค้าและบริการ’ ที่เหมาะกับคุณให้เจอ และโอกาสทำเงินแสนก็อยู่ไม่ไกลครับ!

หากคุณชอบวีดีโอนี้ โปรดกด Like, Share, Comment และ กดติดตามช่อง CEO Channels เพื่อไม่พลาดวีดีโอแรงบันดาลใจและวิธีทำธุรกิจออนไลน์ล้ำสมัยในวีดีโอถัดไปครับ