ธนาคารโลก ลดเป้าเศรษฐกิจโลกเหลือ 2.9% ย้ำ เศรษฐกิจทั่วโลกจะถดถอยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี

World Bank หรือ ธนาคารโลก เผยในรายงานของเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2022 ว่าได้ประกาศปรับลดเป้าการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2022 ลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.9% และยังยืนยันว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าถดถอยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากนี้
รายงานของ ธนาคารโลก เผยว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เมื่อปี 2021 เติบโต 5.7% ในขณะที่ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณเพียง 2.9% ซึ่งเป็นการปรับการคาดการณ์ใหม่จากเดิมที่เคยคาดการณ์ในเดือน มกราคม ที่ผ่านมาว่า ปีนี้น่าจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 4.1% และกล่าวย้ำว่า การถดถอยนี้จะต่อเนื่องต่อไปอีกจนถึงปี 2024 หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยเมื่อแยกเป็น 2 กลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จะได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว การเติบโตลดลงจาก 5.1% ในปีทีแล้ว คาดการณ์เหลือ 2.6% ในปี 2022 และเหลือ 2.2% ในปี 2023
  • กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา การเติบโตลดลงจาก 6.6% ในปีทีแล้ว คาดการณ์เหลือ 3.4% ในปี 2022 ซึ่งนับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่ 4.8% ต่อปี

ธนาคารโลก ให้เหตุผลหลัก ๆ ของปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนี้ว่าเกิดจากปัญหาโรคระบาดที่ต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้เกิดการล็อกดาวน์ประเทศต่าง ๆ ธุรกิจสะดุด ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และล่าสุด คือ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาสินค้าพลังงานปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น ฯลฯ

คุณอาจสนใจ