เราไม่ทิ้งกัน ชี้แจง ทำไมครอบครัวเกษตรกร ไม่ได้เงิน 5 พันบาท

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้แจง กรณีประชาชนยื่นลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด และปรากฏว่าได้รับข้อความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทำอาชีพเกษตรกรรม โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำอาชีพดังกล่าว มีเหตุผลดังต่อไปนี้

เนื่องจาก เกษตรกร จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัว จะต้องกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว อาทิ ครอบครัวมีสมาชิกกี่คน ชื่อและนามสกุลอะไรบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คน และมีใครบ้าง โดยผู้กรอกข้อมูลจะเป็นหัวหน้าครอบครัว และอาจกรอกชื่อบุตรหลานของตนเป็นสมาชิกเกษตรกร

บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว

ต่อมาเมื่อ สมาชิกบุตรหลาน ที่หัวหน้าครอบครัวเคยลงทะเบียนไว้ในฝั่งเกษตรกร มา ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ระบบจะทำการตรวจสอบข้ามฐานข้อมูล และเมื่อพบว่าเคยมีการลงทะเบียนในฝั่ง เกษตรกร ไปแล้วก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า:

“ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ขอให้รอมาตรการเยียวยาที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในเร็วๆ นี้”

“ส่วนกรณีผู้ที่ลงทะเบียนเคยกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักศึกษานั้น ไม่ใช่ว่าเคยกู้ กยศ. แล้วจะต้องเป็นนักศึกษาตลอดไป เพราะระบบจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบัน ถ้าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลแสดงว่าผลยังไม่ออกมาว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ ดังนั้นต้องรอให้ทราบผลอย่างเป็นทางการก่อน ผู้ที่ลงทะเบียนถึงจะยื่นอุทธรณ์ได้” — สศค. ชี้แจง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง