เช็คด่วน! ใคร ‘ไม่มีสิทธิ์’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน พร้อมทางออกต้องทำยังไง

 

สืบเนื่องจาก ธนาคารออมสิน มีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด และเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา แต่จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร คนกลุ่มดังกล่าวคือใครบ้าง?

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ร่วม โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ของ ธนาคารออมสิน คือ คนที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกร เนื่องจากทางภาครัฐได้จัดแนวทางช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพนี้ไว้ให้แล้ว

สำหรับผู้เข้าข่ายกลุ่มเกษตรกรสามารถดูรายละเอียดมาตรการเงินกู้ฉุกเฉินได้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส โดยสามารถดูรายละเอียดสินเชื่อ และวิธีร่วมโครงการ ที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ
วิธีเตรียมเอกสาร กู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เปิดเงื่อนไข ‘อาชีพอิสระ’ กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง
เปิดเงื่อนไข ‘มีรายได้ประจำ’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง
เปิดเงื่อนไข ‘ใครไม่มีสิทธิ์’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน พร้อมชี้ทางออก