retail ค้าปลีก

Retail Business : ธุรกิจค้าปลีก คืออะไร?

Retail Business หรือ ธุรกิจการค้าปลีก คือ การที่เจ้าของธุรกิจจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การขายของออนไลน์ การขายผ่านหน้าร้าน การขายตรงหรือการขายผ่านไปรษณีย์

ประเภทของธุรกิจค้าปลีก

การค้าปลีกมี 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

  • Hard Lines คือ สินค้าที่มีระยะเวลาในการผลิตนาน เช่น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
  • Soft Goods หรือ Consumables คือ สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า สินค้าสิ้นเปลืองต่าง ๆ
  • Food คือ วัตถุดิบในการทำอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ นม ชีส รวมถึงผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
  • Art คือ งานศิลปะต่าง ๆ รวมถึงหนังสือและเครื่องดนตรี

การเงินในธุรกิจค้าปลีก

ห่วงโซ่อุปทานของการค้าปลีกประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ราย คือ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและลูกค้ารายย่อย ในการขายแต่ละขั้นตอนผู้ขายก็จะทำการคำนวณกำไรเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เช่น สินค้ามีราคา 10 บาท ผู้ผลิตอาจขายให้ผู้ค้าส่ง 12 บาท จากนั้นผู้ค้าส่งนำไปขายต่อให้ผู้ค้าปลีกในราคา 15 บาท และท้ายที่สุดแล้วผู้ค้าปลีกนำไปขายแก่ลูกค้ารายย่อยในราคา 20 บาท

ระบบขายหน้าร้าน

การค้าปลีกจะสำเร็จสมบูรณ์เมื่อมีลูกค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าที่จุดขายหน้าร้าน ซึ่งอาจหมายถึงการโอนเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน


และหากคุณชอบใน Content ที่ทาง CEO Blog ได้นำเสนอ ในเร็ว ๆ นี้ ทาง CEO Blog ของเรานั้น กำลังจะมีโปรเจค CEO Premium Content ซึ่งเป็น Content ด้านการค้าปลีกออนไลน์ แบบพรีเมี่ยม ที่หาอ่านไม่ได้บน Blog ปกติของ CEO Blog โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกพรีเมี่ยมในเร็ว ๆ นี้

หากคุณไม่อยากพลาด Content ระดับ Premium สามารถลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งข่าวสารได้ที่นี่ก่อนใครเลยครับ รับรองได้เลยว่ามันเป็น Content ระดับพรีเมี่ยมในราคาที่คุ้มสุด ๆ อย่างแน่นอน >>> ลงทะเบียนรับข่าวสารที่นี่ก่อนใครceo premium content

Resources: