Walmart ทดสอบระบบรถตู้ส่งของไร้คนขับ ส่งสินค้าให้ลูกค้าสั่งซื้อทางออนไลน์

Omni Channel หรือ การขายสินค้าหลายช่องทาง เป็นกลยุทธ์สำคัญของร้านค้าปลีกทั่วโลก ได้แก่ การมีหน้าร้านและสาขาที่ทั่วถึง มีหน้าร้านออนไลน์ให้คนสั่งซื้อ และสามารถมารับสินค้าที่สาขาใกล้บ้าน หรือให้ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ และวันนี้กลยุทธ์ Omni Channel ก้าวไปอีกขั้นกับการนำระบบ Autonomous หรือ Self-driving car เข้ามาบริหารการจัดส่งสินค้า

วันที่ 9 มกราคม 2019 — Walmart ประกาศใน Blog ของบริษัท ว่าได้ทำการพัฒนาและทดสอบระบบรถตู้จัดส่งสินค้าไร้คนขับนามว่า Udelv ซึ่งมีการร่วมงานกันกับบริษัทพัฒนารถยนต์รายใหญ่ ได้แก่ Ford และ Waymo (สังกัด Alphabet/ Google) เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า Walmart ที่สั่งผ่านทางออนไลน์

Walmart ประกาศว่าจะเปิดหน้าร้านเพิ่มอีก 800 สาขา ในขณะที่ Udelv กำลังอยู่ในการทดสอบการใช้งาน และมีแผนจะนำไปใช้งานจริงภายในปลายปี ค.ศ. 2019 เล็งเป้าหมายเริ่มต้น 100 พื้นที่การจัดส่งสำคัญ ๆ ในสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าเมื่อบริการนี้ทำงานเต็มกำลัง จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภค 40% ของครัวเรือนทั้งหมดในสหรัฐฯ

สำนักวิจัย Brick Meets Clicks รายงานว่ากลยุทธ์สำคัญสำหรับร้านค้าปลีกสหรัฐฯ ในปี 2019 เป็นต้นไปคือการแข่งขันบริการช็อปปิ้งออนไลน์ และระบบจัดส่งถึงบ้านลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการซื้อของออนไลน์สหรัฐฯ เติบโตต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะโตอย่างน้อย 25 – 30% ในปี 2019

Brick Meets Clicks ยังคาดการณ์ว่า การสั่งซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค อาหาร และของสด ทางออนไลน์จะโตอย่างน้อย 15% หรือคิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของสินค้าที่สั่งทางออนไลน์ทั้งหมด