Uber ปรับตัวสู้ โควิด-19 เปิดตัว Uber Connect บริการรับส่งของสารพัดชนิด แบบ ‘ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ’

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาดหนักในสหรัฐอเมริกา และกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลก จำนวน ผู้ติดเชื้อกว่า 7.2 แสนคน ณ วันที่ 21 เมษายน คศ 2020 รัฐบาลจึงมีคำสั่งปิดเมืองเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกบ้าน ส่งผลให้บรรดากิจการน้อยใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นอันมาก และรวมไปถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ แอปฯ เรียกบริการรถชื่อดัง Uber ที่ได้รับผลกระทบเข้าอย่างจังจากการที่ประชาชนหยุดเดินทาง

ต่อมาวันที่ 19 เมษายน 2020 Uber จึงมีประกาศผ่านเว็บไซต์ Uber Newsroom เผยบริการให้ล่าสุดเพื่อให้บริการที่เหมาะกับสถานการณ์ในช่วง โควิด-19 จำนวน 2 บริการ ได้แก่ Uber Direct และ Uber Connect แทนบริการ Ride-hailing หรือ รถรับส่งบุคคล ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังได้ในช่วงนี้
Uber Direct คือ บริการที่ต่อยอดมาจาก Uber Eats ซึ่งเดิมทีเป็นการรับคำสั่งซื้ออาหาร จากนั้นพนักงานในสังกัดของ Uber Eats จะไปรับอาหารที่ร้านอาหารมาส่งยังลูกค้า ส่วน Uber Direct จะเป็นบริการไปรับสินค้าเครื่องใช้ โดยในช่วงแรกจะเริ่มจากกลุ่ม สินค้าเวชภัณฑ์ และ อาหารสัตว์

สำหรับ Uber Direct นั้นไม่ใช่บริการใหม่ แต่เคยให้บริการในปี 2015 ในนาม Uber Rush ก่อนเลิกให้บริการไปเพราะไม่ค่อยได้รับความนิยมในสมัยนั้น

Uber Connect คือ บริการรับส่งของสารพัดชนิดระหว่างครัวเรือน ซึ่งจะต่างจากทุก ๆ บริการด้านโลจิสติกส์ที่ Uber เคยมี เพราะกรณีนี้ไม่ใช่การไปซื้อและนำส่ง แต่เป็นการรับส่งข้าวของเครื่องใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่าง ครัวเรือน และ คนรู้จัก

ยกตัวอย่าง ออเดอร์บริการ Uber Connect ให้ไปรับกระดาษชำระที่บ้านพ่อแม่ ไปส่งให้ลูก ๆ ของพวกเขาที่อพาร์ทเมนต์ที่อยู่ห่างออกไป 10 บล็อกถนน เป็นต้น และในขณะที่เดียวกัน ลูก ๆ ก็สามารถที่จะขอส่ง คุ๊กกี้โฮมเมด กลับไปให้พ่อแม่ของพวกเขา โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง

Uber เผยว่า Uber Connect เปิดให้บริการแล้วใน 24 เมือง ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ เม็กซิโก และ ออสเตรเลีย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Uber