ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ บ้านปูฯ ทดลองใช้ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ จัดส่งไปรษณียภัณฑ์ นำร่องสนับสนุนประเทศไทยปลอดมลพิษ


4/12/19 The Standard รายงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ใน ‘โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์’ โดยบ้านปูฯ ได้ส่งมอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้ ปณท ทดลองใช้ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่

1) รถตู้ไฟฟ้า ขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 250-300 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 300-700 กิโลกรัม มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 60-80 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 30-80 กิโลกรัม มาให้ทดลองใช้ในพื้นที่สามเสนใน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น บ้านปูฯ กำลังนำเสนอพาหนะไฟฟ้า อื่น ๆ อาทิ สามล้อไฟฟ้า (e-Tricycle) รถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมตู้พ่วง (e-Truck) หรือรถเข็นไฟฟ้า (e-Trolley) เป็นต้น

การเริ่มต้นนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ปฏิการจริงในครั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งพลังงานสะอาด และรณรงค์การลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

การทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้านำจ่ายครั้งนี้ นอกจากช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังลดค่าซ่อมบำรุงและค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าปกติ เนื่องจากรถตู้ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าเพียง 4-6 ชั่วโมง และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้นานหลายวันขึ้นอยู่กับระยะทางที่วิ่ง

นอกจากนั้น ปณท ยังมีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ และจัดหาสถานที่สำหรับการติดตั้งสถานีจ่ายไฟ (Charging Station) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรถพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในระยะยาว เบื้องต้นตั้งเป้านำรถไฟฟ้าขนส่งสิ่งของใช้งานกว่า 100 คันภายใน 4 ปี

ทางด้าน บ้านปูฯ คาดการณ์ว่าหาก ปณท สามารถผลักดันใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งจำนวน 10,000 คัน ภายในระยะเวลา 1 ปี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 130,000 ต้น หรือเท่ากับการปลูกป่าประมาณ 190 ไร่ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุด 200 ล้านบาทต่อปี