คนรุ่นใหม่ไต้หวันเมินงานประจำ รับจ้างส่งอาหารมีรายได้สูงสุดเกือบ 2 แสนบาท ต่อเดือน

สำนักข่าว Taiwan News รายงานตัวเลขรายได้น่าสนใจของชาวไต้หวัน สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีและไม่เข้าสู่เส้นทาง ‘งานประจำ’ แต่กลับเลือกประกอบอาชีพอิสระที่กำลังเป็นที่นิยม นั่นคือ ‘รับจ้างส่งอาหาร’ ให้กับผู้ให้บริการ ‘แอพพลิเคชันสั่งอาหาร’ หรือ Food delivery app. อาทิ Food Panda และ UberEat เป็นต้น

Chung Wen-hsiung ผู้บริหารเว็บไซต์จัดหางาน 104 Job Bank แห่งไต้หวัน ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างวัยทำงานที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี จำนวน 300 คน พบว่า:

  • 45% เลือกที่จะประกอบอาชีพรับจ้างอิสระส่งอาหารให้กับ แอพฯ สั่งอาหาร แบบเต็มตัว
  • 3% ของกลุ่มตัวอย่างสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

อายุ

  • กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 26 ปี
  • อายุน้อยที่สุด คือ 15 ปี
  • อายุมากที่สุด คือ 45 ปี

รายได้

ประเด็นที่น่าสนใจต่อมา คือ รายได้เฉลี่ยจากอาชีพรับจ้างส่งอาหาร อยู่ที่ 42,000 NT$ หรือ ประมาณ 41,500 บาทต่อเดือน ในขณะที่อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยของพนักงานประจำบริษัทในไต้หวันอยู่ที่ 30,000 NT$ หรือ ประมาณ 29,600 บาทต่อเดือน

ส่วนรายได้ขั้นต่ำสุดของผู้ประกอบอาชีพรับจ้างส่งอาหาร คือ 20,000 NT$ ต่อเดือน และสูงสุด คือ 180,000 NT$ หรือประมาณ 178,300 บาท ต่อเดือน

นอกจากนั้น พนักงานประจำบริษัทนามว่า Chiu และ Hung ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่าพวกเขาทำงานรับจ้างส่งอาหารแบบ พาร์ทไทม์ หลังเวลางานและวันหยุด ช่วยให้มีรายได้เสริม 10,000 – 15,000 NT$ ต่อเดือน

Chung Wen-hsiung ผู้บริหารเว็บไซต์จัดหางาน 104 Job Bank กล่าวว่า ในขณะที่ความนิยมประกอบอาชีพรับส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชันของกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาใหม่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ตัวผู้รับจ้างควรตระหนักถึงการทำประกันอุบัติเหตุเพราะที่ผ่านมาเริ่มมีการเสียชีวิตของผู้ประกอบอาชีพนี้

ในขณะเดียวกัน Chung Wen-hsiung อยากให้ทางผู้ให้บริการแอพพลิเคชันพิจารณาระบบสวัสดิการบางอย่างเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่หันมาตั้งใจและอุทิศเวลาให้กับการทำอาชีพส่งอาหารให้แก่แอพฯ ของพวกเขาไปพร้อมกันข้อมูลอ้างอิง

https ://www.taiwannews.com.tw/en/news/3797557

https ://asia.nikkei.com/Spotlight/Sharing-Economy/Taiwan-s-college-grads-follow-the-money-to-become-food-deliverers