ประกันสังคม เตรียมจ่ายเงินเยียวยา ผู้ว่างงานจาก โควิด-19 กว่า 4 แสนคน


วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานประกันสังคม เผยว่า กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกันที่ลงทะเบียนว่างงานจากผลกระทบวิกฤต ไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2563 จากผู้ประกันตน ‘มาตรา 33’ ลงทะเบียนจำนวน 401,653 คน และสถานประกอบการเข้ามาขอรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง จำนวน 34,117 แห่ง โดยตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการแจ้งยื่น ไม่ใช่ตัวเลขแสดงคนที่มีสิทธิว่างงานทั้งหมด

สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยเงินเยียวยาว่างงานให้ผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าวหลังวันเทศกาลสงกรานต์ หรือ ตั้งแต่กลางเดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะมีข้อความส่งไปทาง SMS เบอร์ผู้ประกันตนที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งจะตัดจ่ายเป็นเดือน จำนวน 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือ 62% ของค่าจ้าง

3 เงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 มีดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย

 • ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 • หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง

 • ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน

 • ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน
   1. งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63
   2. งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
   3. งวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63