gmail smart reply

ไม่ต้องพิมพ์อีกต่อไป Smart Reply ฟังก์ชั่นใหม่ บน Gmail

ปัจจุบันการเปิดอ่านมือถือระหว่างเดินทางเป็นเรื่องง่ายมาก แต่การตอบกลับอีเมลในมือถือนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก Google จึงได้เปิดตัวระบบ Smart Reply ฟังก์ชันใหม่ที่จะมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในเรื่องนี้ โดย Smart Reply จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Gmail ทั้ง iOs และ Android  ซึ่งจะเสนอคำตอบสำเร็จรูปให้ 3 ข้อ เราสามารถเลือกแล้วส่งตอบอีเมลได้ทันที หรือจะแก้ไขข้อความหรือเพิ่มเติมก็สามารถทำได้

smart replyเรามาดูขั้นตอนการใช้งงานกัน

smart reply gmailในช่วงแรกคำตอบทั้งหมดจะมาจากทีมงาน Google ที่ใส่ไว้ให้ โดย Ai จะต้องประมวลผลจากข้อความใน Email และนำเสนอคำตอบให้ถูกต้องมากที่สุด และหลังจากนั้น ระบบ Machine Learning จะค่อยๆเรียนรู้การตอบจากผู้ใช้จริง ซึ่งจะถูกรวบรวมเข้าไว้เป็น Big data และจะทำให้คำตอบที่แนะนำนั้น ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ Smart Reply เดให้ใช้งานแล้ว แต่ตอนนี้ยังใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเท่านั้น ส่วนภาษาอื่นๆคาดว่าจะตามมาในอนาคต

นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ Ai กับ Big data ที่เป็นข้อมูลของผู้ใช้ทุกคนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการเรียนรู้ของ Ai จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอโปรแกรมเมอร์มาอัพเดทเวอร์ชันใหม่ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการนำ Ai กับ Big data มาใช้ในรูปแบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกก็เป็นได้