สิงคโปร์ เตรียมเป็นประเทศแรกของโลก ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 Reuters รายงาน ประเทศสิงคโปร์เอาจริงเรื่องสุขภาพประชาชนหลังพบชาวสิงคโปร์ป่วยเป็นเบาหวานจำนวนมาก มีแผนคุมเข้มเครื่องดื่มน้ำหวานโดยจะห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทุกช่องทาง

Edwin Tong แห่งกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เผยว่าชาวสิงคโปร์มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเบาหวานเพิ่มขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและบริโภคน้ำตาลมากเกินไป โดยจะรัฐจะออกกฏควบคุมเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเหล่านั้น อาทิ บังคับให้แทรกคำเตือนการบริโภคลงในฉลากสินค้า

รวมไปถึงจะสั่งห้ามโฆษณาสินค้ากลุ่มนี้ทางสื่อทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา รวมไปถึงห้ามโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เช่นกัน โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 4 ปี และอาจเป็นประเทศแรกในโลกที่แบนการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เนื่องจากในประเทศ อังกฤษ แคนาดา และ เม็กซิโก มีการควบคุมอาหารที่มีแคลอรี่และนำตาลสูง แต่ก็ไม่ถึงกับห้ามโฆษณา