งานวิจัยเผยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการ Selfie มากกว่า 250 คน

การถ่าย Selfie เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมนับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือมีกล้องหน้า และผู้คนก็นิยมหาโอกาสและมุมการถ่าย Selfie ที่สวยงามไปจนถึงเสี่ยงตายเพื่อให้ช็อตมาอวดเพื่อนในโซเชียล และแน่นอนว่าบางครั้งผู้ถ่าย Selfie อาจประสบอุบัติเหตุ โดยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากการพยายามถ่าย Selfie เสี่ยงตายมากกว่า 250 คน

Journal of Family Medicine and Primary Care เผยแพร่บทความวิจัยจากทีมวิจัยในอินเดียเก็บสถิติระหว่างปี 2011 – 2017 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถ่าย Selfie เสี่ยงตายทั่วโลกรวมกัน 259 คน

ประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากการถ่าย Selfie สูงที่สุด คือ 159 คน ตามมาด้วย รัซเซีย สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน โดยผู้เสียชีวิต 72% เป็นผู้ชาย และส่วนมากอายุต่ำกว่า 30 ปี งานวิจัยยังพบว่าผู้หญิงถ่ายรูป Selfie มากกว่าผู้ชายแต่ไม่นิยมความเสี่ยงเท่ากับเพศชาย อัตราการเสียชีวิตจึงน้อยกว่าหลายเท่า

สาเหตุการเสียชีวิตที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการถ่ายรูป Selfie อันดับ 1 คือ การจมน้ำ อาทิ การถ่ายรูปบริหารโขดหินที่มีคลื่นลมแรง หรือบริเวณทางนำเชี่ยว และการถ่ายรูปบริเวณขอบเรือกลางทะเล รองลงมา คือ เสียจากการ Selfie ร่วมกับพาหนะ เช่น การ Selfie ขวางหน้าขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งเข้าหา และการ Selfie ขณะตนเองกำลังขับรถ

อันดับสาม คือ การเสียชีวิตระหว่าง Selfie บนตึกสูง และมีถึง 8 รายที่เสียชีวิตระหว่าง Selfie กับสัตว์ป่า ส่วนอัตราเสียชีวิตระหว่างการ Selfie ที่แม้จะยังไม่มาก แต่กำลังเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเรื่อย ๆ คือ เสียชีวิตจากการถ่าย Selfie คู่กับปืนที่บรรจุลูกกระสุนและทำปืนลั่นใส่ตัวเอง

อัตราการเสียชีวิตระหว่างถ่าย Selfie ในสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเริ่มออกกฏระเบียบและติดตั้งป้าย NO SELFIE ZONES เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่าย Selfie บริเวณดังกล่าว ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องได้ออกมาเตือนว่า อัตราการเสียชีวิตระหว่างการถ่าย Selfie เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งในช่วงปีหลัง ๆ เนื่องจากอิทธิพลของ Social network และ Youtuber ทำให้วัยรุ่นชายเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เพื่อหวังยอด Like, Comment, Share และ ชื่อเสียงจากการถ่ายรูปเสี่ยงตาย

ผู้รักการถ่าย Selfie ต้องมีสติให้มากและอย่าให้ยอด Like ที่ได้มาต้องแลกด้วยชีวิต