เปิดตัว SEAC ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมรองรับความต้องการบริการสถานที่สำหรับงานพัฒนาบุคคล

อุตสาหกรรมการศึกษาเป็นธุรกิจที่อยู่คู่โลกมายาวนาน และได้พัฒนารูปแบบไปไกลกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้วันนี้การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ขยายไปสู่ภาคเอกชน เกิดเป็นธุรกิจอบรมให้กับผู้สนใจศึกษาเฉพาะทาง การอบรมภายในองค์กร เกิดธุรกิจ E-Learning ฯลฯ รวมมูลค่าตลาดกว่า 4.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2015 จากการคำนวณโดย GSV-Advisors

ในระยะเวลา 5 ปี อุตสาหกรรมการศึกษาในภาพรวมมีการเติบโตในมูลค่ามากกว่า 45% และในปี 2014 มีกลุ่ม Venture Capital ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัท Google ได้สร้างหลักสูตรระยะเวลาเรียนแบบไม่เกิน 1 ปีพร้อมออกใบรับรองให้แก่ อาชีพ IT Support ที่สามารถใช้สมัครงานได้จริง โดย Google มีเครือข่ายพันธมิตรที่ยินดีรับคนที่สำเร็จหลักสูตรจาก Google อีกด้วย

อาจกล่าวได้ว่า องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ในต่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาอย่างสุดประมาณ โดยพวกเขาเชื่อว่า ‘คนเก่ง-ดี-มีความรู้’ คือ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนได้อย่างเด็ดขาด ดั่งที่จะเห็นได้จากธุรกิจและสตาร์ทอัพชั้นนำของโลก อาทิ Google, Facebook, Microsoft, Amazon, SpaceX, AirBNB เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งมักพูดถึงเรื่องความสำคัญของคนทำงาน และการออกแบบสถานที่ทำงานให้คนของเขาอยู่สบาย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส่งผลต่อการทำงานและการเรียนรู้อย่างมาก

การพัฒนาบุคคลในประเทศไทย

ผู้บริหารองค์กรในไทยจำนวนไม่น้อยตระหนักว่า บุคลากรที่จบการศึกษาในระบบแล้ว เมื่อมาอยู่ในองค์กรก็ยังต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไป แต่หนึ่งในอุปสรรค คือ การขาดประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กร ทำให้การจัดการวางแผนอบรมและพัฒนาขาดความต่อเนื่อง หรือจัดอย่างไม่ถูกวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้บุคลากรมองการอบรมเป็นเรื่องน่าเบื่อ เป็นต้น ฯลฯ

ด้วยอุปสรรคเหล่านี้เองทำให้ SEAC ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง เล็งเห็นโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ ผลักดันและยกระดับการเรียนรู้ของคนทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจต่างๆ ไปจนถึงบุคลากรทั่วไปให้มีศักยภาพ นำความสามารถออกมาใช้ได้อย่างตอบโจทย์สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปนี้

SEAC คือใคร

SEAC หรือ South East Asia Center เป็นศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง นำทัพบริหารโดยมี คุณอริญญา เถลิงศรี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จจากบริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในวงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเมืองไทยและนานาชาติมากว่า 25 ปี

SEAC เป็น Exclusive Partnership กับสถาบันการศึกษาและการอบรมชั้นนำของโลกในการร่วมกันทำงานวิจัยและออกหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ SEAC ร่วมกับ Stanford Center of Professional Development ในการสร้างโปรแกรม Leading in a Disruptive World หรือ โปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และอีกโปรแกรมคือ Leading Innovation with DESIGN THINKING หรือ โปรแกรมพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยด้วยการคิดเชิงแก้ปัญหา เป็นต้น

ส่วนสถาบันอื่น ๆ ที่ SEAC เป็น Exclusive Partner ได้แก่ The Arbinger Institute, The Ken Blanchard Comapnies และ Tirian

ในภาพรวม SEAC มีโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

1. โปรแกรมการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง
2. การทำวิจัยทางวิชาการ
3. การให้บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร
4. การเปิดพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้จัดการงานอบรมต่าง ๆ

บริการพื้นที่อบรมของ SEAC

SEAC เปิดให้บริการ ณ FYI Center แยก พระราม 4-รัชดาภิเษก เป็นศูนย์การเรียนรู้ขนาด 3 ชั้นบนพื้นที่กว่า 4,550 ตารางเมตร ล้อมรอบไปด้วยห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา และพื้นที่ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเอื้อให้เกิดการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน

ห้องเรียนและห้องจัดประชุมของ SEAC ตั้งชื่อตามเมืองหลวงของแต่ละประเทศในอาเซียน เพื่อสะท้อนจุดมุ่งหมายและทิศทางของ SEAC และทุกห้องถูกออกแบบให้เป็นห้องเก็บเสียง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้มากมาย อาทิ LCD Projectors, Digital Signage, Techno-Booths, Group-Work Pods, Video-Conferencing, Flip Charts และ Wi-Fi ที่เข้าถึงได้อย่างครอบคลุม

เอกลักษณ์ในการออกแบบห้องอบรมเน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่

SEAC มีการออกแบบห้องอบรมและสัมมนาที่แตกต่างจากที่คนทั่วไปอาจเคยสัมผัสมา การอบรมที่เราคุ้นเคยมักจัดในห้องอบรมที่ิปิดทึบ หรือบางแห่งที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แต่ทุกห้องอบมรมของ SEAC เป็นห้องกระจกเห็นวิวเพื่อเน้น แสงธรรมชาติจากภายนอก (สามารถปิดม่านได้หากต้องการปิดวิวหรือเมื่อต้องการแสงน้อย)

โต๊ะเรียนเป็นทรง สี่เหลี่ยมคางหมู นำมาต่อกันเป็นรูปทรงต่าง ๆ ผู้เรียนจะหันหน้าเข้าหาผู้สอนทุกคนแม้จะไม่ได้จัดโต๊ะแบบเรียงแถวหน้ากระดานที่ดูน่าเบื่อ ทุกโต๊ะมีที่เสียบปลั๊กไฟ ผู้เรียนไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับการชาร์จแบตเตอร์รี่มือถือ ในขณะที่มุมห้องถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันคือทำเป็นแนวโค้งและลวดลายแบบ Tech-theme

นอกจากนี้ ระบบไฟในแต่ละห้อง ยังถูกวางระบบให้สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานได้ตามความต้องการ อาทิ แสงไฟเพื่อให้การต้อนรับ แสงไฟเวลาพรีเซ็นต์งาน หรือการใช้ไฟตามช่วงเวลาของแต่ละวัน

SEAC ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ชวนตื่นตัวอยู่เสมอ มุ่งเน้น ‘Space Conscious’ หรือ การใช้งานจากการจัดวางแผนผังของห้องที่มีความยืดหยุ่นสูง มากกว่า ‘Multi-Function’ หรือ ความอเนกประสงค์ ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาของอาคารทั่วไป

ทุกพื้นที่ในห้องเรียนของ SEAC สามารถจัดสรรได้หลากหลายฟังก์ชั่น ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบกิจกรรม พฤติกรรม และจำนวนผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก สำหรับผู้เรียน 6 ท่าน หรือจะปรับเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่สุดที่จุได้มากกว่า 180 ท่าน และยังสามารถจัดห้องได้มากถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ Classroom, Theatre, U Shape, Banquet และ Cocktail

นอกจากนี้ ในทุกๆ ห้องของ SEAC จะมีมุมรองรับความคิดและไอเดียใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผนัง กำแพง หรือประตู ก็สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้หมด เช่น กระดานกระจกที่ติดอยู่ตามผนัง ยังสามารถขีดเขียนเพื่อนำเสนอไอเดียอย่างไม่จำกัดกรอบความคิด สามารถลบออก และเขียนใหม่ได้อย่างง่ายดาย

SEAC ประกอบไปด้วย 3 ชั้นสำคัญ

ชั้นหนึ่ง – Innovation Hub & Registration Center

ชั้นหนึ่งเปรียบเสมือน Innovation Hub เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกทุกท่านให้สามารถมานั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ พบปะสังสรรค์กันกับเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างเป็นกันเอง ทั้งชั้นจะเน้นใช้สีโทนร้อน ตกแต่งให้รู้สึกถึงความอบอุ่น เสมือนอยู่บ้านของตนเอง

ชั้นสอง – Center for Innovation and Leadership

ชั้นสองมีเอกลักษณ์ คือ ‘The Capital’ หรือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับได้มากกว่า 180 คน และยังมีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารและของว่าง บรรยากาศภายในจะฉีกกฏจากห้องเรียนและห้องประชุมทั่วไป ด้วยการตกแต่งให้มีสีสันขึ้นมาอีกระดับ ไม่จำเจ ช่วยกระตุ้นไอเดีย ให้กล้าคิด กล้าลงมือทำ และพร้อมที่จะเรียนรู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา

ชั้นสาม – Center for Executive Education

เอกลักษณ์ของชั้นสาม คือ ความเรียบหรูมีระดับที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ตกแต่งด้วยสีโทนเข้ม เรียบง่าย เน้นความหรูหราเสมือนโรงแรมระดับ 5 ดาว ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียน

ชื่อในห้องประชุมย่อยแต่ละห้องของชั้นนี้จะถูกเรียกตามสกุลเงินของแต่ละประเทศในอาเซียน อาทิ ริงกิต ด่ง รูเปียห์ และอื่นๆ ทั้งชั้นประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องประชุม และห้องสัมมนาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะห้องที่พิเศษที่สุด คือ ‘ASEAN Amphitheatre’ ออกแบบเสมือนอัฒจันทร์ที่จุผู้เรียนได้มากถึง 60 คน ภายในล้อมรอบไปด้วยจอภาพยนต์ 3 จอขนาดยักษ์ ที่สามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับทุกพื้นที่ทั่วโลก

ขนาดห้องต่างๆ ของ SEAC ที่เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก

การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานของศูนย์การเรียนรู้ SEAC

นอกจากตัวอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ จะถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในส่วนของออฟฟิศ SEAC เอง ยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้หลอดไฟรวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน โดยห้องเรียนส่วนใหญ่ของ SEAC จะเป็นห้องกระจก และมีการจัดวางฟลอร์แพลนที่เน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 40%

เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ SEAC ใช้ระบบ VAV (Variable Air Volume) ที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบปริมาณลมคงที่ ในช่วงวันหนึ่งของอาคารประเภทสถานศึกษา อุณหภูมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น มีคนเข้า-ออก มีการปิด-เปิดไฟ หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในบางขณะ โดยเฉพาะอาคารที่มีผนังเป็นกระจกโดยรอบ ผนังแต่ละด้านจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน สภาวะต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวทำให้อุณหภูมิในตัวอาคารเปลี่ยนแปลงไป

ในระบบ VAV จะสามารถปรับปริมาณลมจ่าย และควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้เหมาะสม เพื่อความสบายของผู้อยู่อาศัย และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น จึงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับระบบปริมาณลมคงที่ ซึ่งจะต้องจ่ายลมคงที่ตลอดเวลา

สรุป

SEAC เป็นศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง และมีส่วนบริการพื้นที่และฟังชั่นการจัดอบรมสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป โดย SEAC ได้รับการออกแบบพื้นที่สำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะ และมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างให้เกิด ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำเลของ SEAC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์ประชุม-แห่งชาติสิริกิติ์ ภายในอาคารยังมีพื้นที่จอดรถจักรยาน และห้องอาบน้ำให้บริการสำหรับผู้ขับขี่จักรยาน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการขับขี่รถยนต์ และการใช้น้ำมัน

สนใจใช้บริการสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.seasiacenter.com หรือ โทร 02-028-9759