Ryan Graves พนักงานคนแรกและคนเก่งสุดของ Uber ลาออกจากตำแหน่ง ส่วนบริษัทยังไร้วี่แววผู้บริหารคนใหม่

เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2017 กับการประกาศลาออกจากตำแหน่ง Senior Vice President of Global Operation ของ Ryan Graves ลูกจ้างคนแรกและคนที่เก่งเป็นอันดับต้น ๆ ของ Uber

การลงจากตำแหน่งในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Travis Kalanick ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Uber ได้รับความกดดันรอบตัวจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนต้องลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2017 โดยตัวเขายังคงมีสถานภาพเป็น คณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท Uber ขาดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุกสาขา ได้แก่ CEO (บริหาร), CFO (การเงิน), COO (การปฏิบัติการ), และ CMO (การตลาด)

สองเดือนหลัง Travis Kalanick ลาออกจากตำแหน่ง Ryan Graves ได้ทำจดหมายประกาศลาออกจากตำแหน่ง Senior Vice President of Global Operation ของตน ข้อความในจดหมายค่อนข้างยาว แต่สรุปใจความคร่าว ๆ ถึงความรักและความทุ่มเทที่เขามีต่อ Uber และพร้อมที่จะคอยอยู่เคียงข้างให้คำแนะนำ ปรึกษา และเป็นกำลังใจให้ทีมบริหารใหม่ของ Uber โดยหนึ่งในคำแนะนำที่เขียนไว้ในจดหมายเหมือนกับการสื่อถึงปัญหาอย่างนัยสำคัญว่า…

“…We should have taken more time to reflect on our mistakes and make changes together. There always seemed to be another goal, another target, another business or city to launch.

Confucius said that reflection is the noblest method to learn wisdom, and fortunately, our new found reflection and introspection has become an asset to us and we have evolved and grown considerably….”

แปลไทย:

“…เราควรใช้เวลาในการฉายภาพสะท้อนสิ่งที่ผิดพลาดให้มากขึ้นและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีร่วมกัน เพราะเรามีสิ่งที่อยากทำมากเหลือเกิน ทั้งเส้นชัยใหม่ เป้าหมายใหม่ และการขยายธุรกิจใหม่ ๆ

ขงจื๊อ สอนเราว่าการฉายภาพสะท้อนดังกล่าวเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้เราฉลาดขึ้น และจะกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่จะส่งผลต่อการเติบโตอย่างเต็มศักภาพ…

ความสำคัญของ Ryan Graves

Ryan Graves มีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วมกับ Uber โดยเขาเป็นพนักงานคนแรกของบริษัท โดยการสมัครงานผ่านประกาศใน Twitter ของ Travis Kalanick เมื่อวันที่ 5 มกราคม ปี 2010

เขาเข้าร่วมงานกับ Travis Kalanick ในตำแหน่ง CEO ตั้งแต่วันที่ Uber ยังเป็นเพียงความฝัน เพิ่งเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่น และยังไม่มีความมั่นคงใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเขาร่วมคิด วางแผน พัฒนาธุรกิจในทุก ๆ ด้านร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ตลอดเวลาที่อยู่กับ Uber เขามีโอกาสรับผิดชอบงานในหลาย ๆ ส่วน และเคยเป็นทั้ง General Manager และไปจบที่ Senior Vice President of Global Operation และมีส่วนช่วยพา Uber ขยายไปสู่การให้บริการกว่า 600 พื้นที่ทั่วโลก ก่อเกิดมูลค่ากิจการเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Ryan Graves มีฉายาว่า Mr. Nice Guy และยังได้รับการยอมรับในความรู้งานทุกอย่างใน Uber มีความสามารถสูงและเป็นที่ไว้วางใจสูงสุดจาก Travis Kalanick ภายหลังเขาได้รับผลตอบแทนร่วมเป็นหุ้นส่วนบริษัท เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งปัจจุบัน มูลค่าหุ้นของ Ryan Graves สูงกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ก่อนลาออกจากตำแหน่ง Ryan Graves ยังได้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งโครงการใหม่ ๆ เพื่อขยายโมเดลธุรกิจ อาทิ UberEats และ UberRush เพื่อจะทำให้ Uber เป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต

สรุป

ทั้งนี้ หลังลาออกจากตำแหน่ง Ryan Graves จะยังคงมีสถานะเป็น คณะกรรมการบริษัท และจะช่วยในส่วนของการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารคนใหม่

ด้านล่างเป็นข้อความ Twitter ในตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ อันยิ่งใหญ่ของ Uber เมื่อ Ryan Graves เห็นข้อความ ก็ได้ทำการติดต่อไปสมัครงานกับ Travis Kalanick

Looking 4 entrepreneurial product mgr/biz-dev killer 4 a location based service.. pre-launch, BIG equity, big peeps involved–ANY TIPS??

Ryan Graves กับฉายา Mr. Nice Guy