วิธียื่นอุทธรณ์ ‘ทบทวนสิทธิ์’ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ถูกตัดสิทธิ เริ่ม 20 เมษายน 2563

ตามที่ กระทรวงการคลัง ประกาศให้ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท โครงการ เราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากผลไม่ผ่านเกณฑ์ไปเมื่อก่อนหน้านี้ บัดนี้โครงการฯ เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ‘ทบทวนสิทธิ์’ ทางหน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

Image 200420-01 วิธียื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน-03

 • กดปุ่ม ‘ยื่นทบทวนสทธิ์ เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น’ หรือ คลิกที่นี่

Image 200420-01 วิธียื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน-04

 • กรอกข้อมูลที่ โครงการฯ ร้องขอ ได้แก่:
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • วัน เดือน ปีเกิด
  • จากนั้นกดปุ่มสีม่วงเพื่อส่งข้อมูล

จากนั้น วันที่ 23 เมษายน พศ 2563 เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในพื้นที่เพื่อป้องกันความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนอีกครั้ง

โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ จนครบถ้วนแล้ว ก็จะดำเนินการส่งผลตรวจสอบเพื่อให้ระบบสามารถทำการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการยื่นอุทธรณ์ผลรับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด ส่วนผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วจะได้รับเงินเท่าไรและเมื่อไร มีรายละเอียดดังต่อนี้:

บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว

ใครบ้างที่สามารถกดยื่นขอทบทวนสิทธิ์?

คนที่สามารถกดยื่นขอทบทวนสิทธิ์ หลัก ๆ มี 2 กลุ่ม ได้แก่

 • ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
 • ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจและคัดกรอง

กดยกเลิกการลงทะเบียนเพราะเข้าใจผิดทำอย่างไร?

ส่วนประชาชนที่ กดยกเลิกการลงทะเบียนเพราะเข้าใจผิด ให้รอโครงการฯ เปิดให้ทบทวนแยกต่างหากในระยะต่อไป

โครงการฯ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตรวจสอบการอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ?

ทางกระทรวงการคลัง ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสถานภาพหรือพบปะกับตัวผู้ยื่นอุทธรณ์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงด้วยตนเอง

ต้องเตรียมหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่?

สิ่งที่ผู้อุทธรณ์ต้องเตรียมและมีติดตัวไว้ ได้แก่ รูปถ่าย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อาทิ ภาพถ่ายในร้านค้าที่เคยทำงาน หากไม่มีให้ใช้ค่าเช่าแผงขายของ ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการประกอบอาชีพจริง

เมื่อ เจ้าหน้าที่ ไปยังลงพื้นที่ของผู้อุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน จะมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งรูปถ่าย 3 ภาพมายังส่วนกลาง ประกอบด้วย

 • รูปภาพของผู้ทบทวนสิทธิ
 • รูปภาพบัตรประชาชน
 • รูปภาพร้านค้า หรือ สถานปฏิบัติงาน
 • หลักฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า สถานประกอบการ

เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอทบทวนสิทธิ์ โดยหากผู้ยื่นอุทธรณ์สามารถนัดพบเจอเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่จริงจะยิ่งเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ

จะได้รับเงินเยียวยาล่าช้าหรือไม่?

ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิจะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน จะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ดังนั้นการยื่น ขอทบทวนสิทธิ ไม่กำหนดระยะเวลาอาจต้องใช้เวลาพิจาณา และหากทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวยา 5,000 บาท ของเดือน เมษายน 2563 ไปด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน