ผมรักในสิ่งที่ผมทำ ผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็น และผมไม่สามารถ ทำอะไรเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ได้ หากผมคิดจะทำอะไรสักอย่างผมจะทุ่มมันสุดตัว

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

คำคม Tom Cruise

Think Like a CEO by Tom Cruise

“ผมรักในสิ่งที่ผมทำ ผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็น และผมไม่สามารถทำอะไรเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ได้ หากผมคิดจะทำอะไรสักอย่างนึง ผมจะทุ่มมันสุดตัว”
– Tom Cruise –

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email