จงฟังให้มากกว่าพูด ไม่มีใครเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการฟังเสียงตัวเองพูดเพียงอย่างเดียว

คำคม Richard BransonThink Like a CEO

“จงฟังให้มากกว่าพูด”
เพราะไม่มีใครที่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการฟังแต่เสียงพูดของตัวเอง เพราะการฟังคือคุณสมบัติของผู้นำที่ดี

– Richard Branson –
Founder of Virgin Group