จงมอบอิสระเสรี ในการแสดงความคิดเห็น เพราะผมเชื่อว่าลึก ๆ แล้วทุกคนล้วนมีดีในตนเอง

Think Like a CEO

จงมอบอิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็น

Matt Mullenweg CEO ของ WordPress เชื่อว่าลึก ๆ แล้วทุกคนล้วนมีดีในตนเอง ถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแบบอิสระเสรี ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว ความดีจะมากล้นจนชนะความชั่วร้ายได้ ดังนั้นในโลกออนไลน์มันควรเป็นพื้นที่เสรีสำหรับทุก ๆ คน

– Matt Mullenweg –
CEO and Founder of WordPress