Mark Cuban
Image credit: inc.com

“สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจมากว่าสิบปีก็คือ
คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเอง
เชื่อมั่นในความสามารถและการตัดสินใจของคุณ”
– Mark Cuban –