ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก จนกว่าจะสำเร็จ

0
930
richard branson
Image credit: journal

คนเราไม่สามารถเติบโตได้เพียงแค่
การอ่านและท่องเฉพาะในตำรา
แต่คนเราจะเติบโตได้จากการลงมือทำ
ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก จนกว่าจะสำเร็จ

– Richard Branson –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.