ประเทศจีนตั้งงบแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ บุกอุตสาหกรรม AI

รัฐบาลจีนประเทศประกาศต้องการเป็นผู้นำด้าน AI หรือ Artificial Intelligent หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ของโลก จากรายงานของสำนักข่าว CNN ระบุว่า Mr. Li Meng รองรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนต้องการรุกด้าน AI อย่างจริงจังโดยภายในปี 2020 ศักยภาพของจีนในด้าน AI ต้องทัดเทียมอเมริกา และภายในปี 2030 ประเทศจีนต้องการเป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรม

สภารัฐมนตรีจีนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2017 ว่าได้ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ในจีนให้เติบโตมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า โดยรัฐบาลจีนเล็งเห็นว่าตอนนี้ AI มีบทบาทต่อโลกเป็นอันมาก ในอเมริกา AI เริ่มแทนที่คนใช้แรงงาน กำลังจะมีรถยนต์ที่ขับโดย AI และเทคโนโลยีเริ่มที่จะฉลาดมากพอที่จะช่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และคาดว่าจะแทนที่บุคคลากรเหล่านั้นในไม่ช้า รัฐบาลจีนต้องการให้ประเทศตนเป็นเช่นนั้นเช่นกัน

ปัจจุบัน AI ได้รับความสนใจจากบริษัทระดับโลกมากมาย อาทิ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google), Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla, Baidu, Tencent, ฯลฯ โดยบริษัทเหล่านี้ได้ลงทุนเป็นเงินนวนมากให้กับการวิจัยและพัฒนา AI ในขณะที่ Jack Ma ผู้ก่อตั้ง Alibaba มีความเห็นว่าวันหนึ่ง AI อาจแทนที่คนทำงานระดับบริหารและ CEO ซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

กล่าวโดยสรุป แม้นักธุรกิจเหล่านี้ต่างลงทุนเรื่อง AI กันเป็นอันมาก แต่ก็ยังมีความเห็นที่ แยกเป็นสองฝั่งระหว่าง มองว่าเป็นภัยคุกคาม และมองว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับโลก