How-to Win Buyer รู้ทันจัดซื้อ ไม่ต้องตื้อก็ขายได้

ภาพรวม
จำนวน 25 วีดีโอ
ความยาว 147.87 นาที
เนื้อหา ขั้นสูง Mindset + Strategy + How-to

เหมาะสำหรับ:
เจ้าของกิจการ, ผู้บริหารทีมขาย, นักขาย, ธุรกิจขายแบบ B2B, ขายส่ง, ขายสินค้าจำนวนมาก, งานขายที่ติดต่อจัดซื้อขององค์กร

# สารบัญ ความยาว (นาที)
1 Video 1 รู้ทันจัดซื้อ เพื่อธุรกิจขายส่งสินค้าแบบ B2B ให้ประสบความสำเร็จ 14.12
2 Video 2 เจาะใจจัดซื้อเมื่อได้รับการติดต่อในสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้ขาย ตอนที่ 1 7.29
3 Video 3 เจาะใจจัดซื้อเมื่อได้รับการติดต่อในสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้ขาย ตอนที่ 2 1.38
4 Video 4 เจาะใจจัดซื้อเมื่อได้รับการติดต่อในสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้ขาย ตอนที่ 3 2.12
5 Video 5 เจาะใจจัดซื้อเมื่อได้รับการติดต่อในสถานการณ์ต่าง ๆ จากผู้ขาย ตอนที่ 4 6.11
6 Video 6 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 1 4.23
7 Video 7 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 2 1.32
8 Video 8 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 3 1.43
9 Video 9 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 4 4.35
10 Video 10 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: รู้จักอุตสาหกรรมของสินค้าและบริการที่ตนเองขาย 6.43
11 Video 11 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ความน่าเชื่อถือ (ที่ไม่ได้อยู่แค่ชื่อเสียงบริษัท) 9.16
12 Video 12 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ตอบกลับรวดเร็ว (แม้ไม่มีอะไรให้ตอบ) 6.57
13 Video 13 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: คุณภาพของสินค้าและบริการ 9.14
14 Video 14 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ราคาเหมาะสมที่สุด (ที่ไม่ใช่ถูกที่สุด) 8.5
15 Video 15 หลุมพรางของนักขาย พูดถึงตัวเองมากเกินไป 7.45
16 Video 16 หลุมพรางของนักขาย เล่นราคาเป็นว่าเล่น 9.47
17 Video 17 หลุมพรางของนักขาย จอมยัดเยียด 7.25
18 Video 18 หลุมพรางของนักขาย นินทาคู่แข่งให้ลูกค้าฟัง 6.14
19 Video 19 หลุมพรางของนักขาย ใจดีกับลูกค้ามากเกินไป 7.26
20 Video 20 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 1 3.08
21 Video 21 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 2 1.27
22 Video 22 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 3 5.45
23 Video 23 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: มองแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจ 5.01
24 Video 24 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: อย่ายึดติดกับความเป็นนักขาย 3.15
25 Video 25 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: สร้างสายสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิด 10.19
รวม 147.87