วิธีใช้ Chatbot ของ ManyChat สร้างชุดข้อความอัตโนมัติ Flow Builder

บทความและวีดีโอชุดนี้จะมาสาธิตวิธีใช้ Chatbot ของ ManyChat สร้างชุดข้อความอัตโนมัติ Flow Builder โดยก่อนอื่นจะขออธิบายพอสังเขปว่า Chatbot คืออะไร

Chatbot เป็นโปรแกรมบอทตอบข้อความอัตโนมัติมีหลากหลายประเภท แต่สามารถแยกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ คือ AI Bot และ Scripted-Bot

  • AI Bot คือ บอทที่มีความสามารถในการเรียนรู้และตอบคำถามได้ด้วยตนเอง
  • Scripted-Bot คือ บอทที่ผู้วางระบบต้องป้อนคำสั่งและเงื่อนไขรองรับไว้ และผู้มาสนทนาต้องกดปุ่มตามเงื่อนไขที่วางไว้ เพื่อรับคำตอบหรือการอำนวยการต่าง ๆ จากบอท

บอทที่ใช้งานโดยทั่วไปในตลาด รวมไปถึงบอทที่เชื่อมต่อเข้ากับ Facebook Messenger อย่าง ManyChat, Chatfuel, Mobile Monkey ฯลฯ คือ Scripted-Bot

Scripted-Bot ทำได้มากกว่า Auto-Reply

อย่างไรก็ดี Chatbot อย่าง Scripted-Bot ทำหน้าที่ได้มากกว่าการเป็น Auto-Reply เพราะมีฟังชั่นมากมายที่ช่วยให้การทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ของคุณเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยวีดีโอที่ 1 จะมาปูพื้นฐานให้คุณรู้ว่า Chatbot ช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายธุรกิจให้คุณอย่างไร

ต่อด้วยวีดีโอที่ 2 ในบทความเดียวกันนี้ (เลื่อนลงไปด้านล่าง) จะสาธิตวิธีสร้าง Flow การสนทนาอย่างละเอียดและสามารถนำไปทำได้ทันที โปรดเลื่อนลงด้านล่างเล็กน้อยเพื่อเชิญชมวีดีโอเทรนนิ่งทั้ง 2 ชุดครับ

วีดีโอที่ 1 แนวคิดการใช้ Chatbot ทำการตลาดแบบ Growth Hacking

วีดีโอที่ 2 วิธีใช้ Chatbot ของ ManyChat สร้างชุดข้อความอัตโนมัติ Flow Builder