ผลสำรวจ Lego พบเด็กโตขึ้นอยากเป็น Youtuber

หลายทศวรรษก่อนเมื่อถามอาชีพในฝันของเด็ก ๆ ช่วงชั้นประถม คุณอาจได้ยิน 5 คำตอบนิยม อาทิ หมอ, ครู, ตำรวจ, ทหาร, แลนักบินอวกาศ — แต่วันนี้คำตอบนั้นอาจเปลี่ยนไป

CNCB Make It! รายงานผลสำรวจของ Lego บริษัทของเล่นชื่อดังที่ได้ทำแบบสำรวจ Lego survey แบบกำหนดตัวเลือกอาชีพกับกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 8 – 12 ปี จาก สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ และจากจีน จำนวนรวมกันประมาณ 3000 คน รวมไปถึงครอบครัวชาวจีนอีก 326 คน/คู่ ที่มีลูกอายุระหว่าง 5 – 12 ปี

ผลสำรวจ Lego พบว่าจำนวนเด็กถึง 1 ใน 3 มีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็น Vlogger* — ในขณะที่ 11% อยากเป็น นักบินอวกาศ แต่อย่างไรก็ดี หากแยกนับเฉพาะเด็กชาวจีนกลับพบว่า เด็กชาวจีนกว่าครึ่งมีความฝันอยากเป็น นักบินอวกาศ

* Vlogger เป็นคำสั้นของ Video Blogger โดยในบริบทนี้จะรวม Youtuber, Video blogger, Snapchat, Twitch และ Tiktok ฯลฯ โดยแต่ละประเทศอาจมีความนิยมใช้แพลทฟอร์มโฮสต์วีดีโอแตกต่างกันไป แต่ยังคงจำกัดความเป็น งานวีดีโอ

Lego survey พบความน่าสนใจจากมุมมองของกลุ่มสำรวจที่เป็นเด็กชาวจีน 96% เชื่อว่ามนุษย์จะต้องย้ายไปอยู่นอกโลก ในขณะที่เด็กอเมริกันมีความเชื่อนี้ประมาณ 68% และเด็กอังกฤษเชื่อ 63%

ความปรารถนาที่จะเดินทางไปอวกาศของเด็กชาวจีนมีสูงถึง 95% ในขณะที่สหรัฐ และอังกฤษ มีสูงถึง 70% และ 63% ตามลำดับ ส่วนอาชีพอื่น ๆ ที่เด็กในกลุ่มสำรวจสนใจรอง ๆ ลงมา ได้แก่ หมอ, สัตวแพทย์, วิศวกร, และตำรวจ

สรุปเปรียบเทียบ 5 อาชีพในฝันของเด็ก ๆ กลุ่มเป้าหมาย

สหรัฐอเมริกา + อังกฤษ

  1. Vlogger (ได้แก่ Youtube เป็นต้น)
  2. ครู
  3. นักกีฬา
  4. นักดนตรี
  5. นักบินอวกาศ

จีน

  1. นักบินอวกาศ
  2. ครู
  3. นักดนตรี
  4. นักกีฬา
  5. Vlogger (ได้แก่ Youtube เป็นต้น)

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Youtubers

10 อันดับ Youtubers ทำเงินสูงที่สุดในโลกปี 2018
Youtuber ทำเงินสูงที่สุดในโลกอายุ 7 ขวบ