Huawei มั่นใจพา 5G เจาะตลาดยุโรปสำเร็จ แม้จะถูกสหรัฐฯ กล่าวหาเรื่องความเสี่ยงล้วงข้อมูลผู้ใช้งาน


6/3/2020 Reuters รายงาน : Abraham Liu รองประธาน Huawei ประจำภูมิภาคยุโรป กล่าวต่อสื่อว่าจะสามารถนำเครือข่ายสัญญาณ 5G เจาะตลาดผู้ให้บริการโทรคมนาคมในยุโรปได้แม้จะถูกกล่าวหาในทางลบจากสหรัฐอเมริกา

Huawei เป็นบริษัทเทคโนโลยีการสื่อสาร และผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนยี่ห้อเดียวกับชื่อบริษัท ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น; ประเทศจีน — ล่าสุดถูก สหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าอาจมีแผนนำเครือข่าย 5G เป็นประตูสู่การแอบล้วงข้อมูลผู้ใช้งานให้กับจีนHuawei ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและโต้กลับว่า สิ่งที่สหรัฐฯ คิด (ในทางไม่ดี) กับประเทศอื่น ก็คือสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยกระทำมาก่อนแล้วนั่นเอง

ทางด้าน Abraham Liu มีความเห็นต่อไปว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของแต่ละประเทศควรมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบเครือข่ายของใคร และให้คุณภาพและบริการเป็นตัวตัดสินกันเอง

ประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางของ สหภาพยุโรป ที่จะอนุญาตให้สมาชิกในแต่ละประเทศมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจว่าจะใช้ระบบเครือข่ายของ Huawei หรือไม่ และถ้าใช้ จะกำหนดขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน โดยมี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศษอนุญาตให้ Huawei มีบทบาทอย่างจำกัด ในเครือข่ายมือถือ 5G ในขณะที่เยอรมันอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ 5G จาก Huawei

ทางด้าน Abraham Liu ให้ความมั่นใจว่าหลัง ลูกค้าเลือกใช้เครือข่าย 5G ของ Huawei แล้ว พวกเขาสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างเต็มที่ โดย Liu เปรียบเทียบว่า

“เราสร้างทางหลวงให้ เจ้าของสัมปทานทางหลวงจะเก็บค่าผ่านทาง และอนุญาตให้รถยนต์กี่คันวิ่งบนทางหลวงก็ตามสะดวก”อ้างอิง Reuters