วิธีลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท จากวิกฤตโควิด-19 ง่ายสุด ๆ ไม่ยุ่งยาก

เหตุการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวนมากจากการถูกลดเงินเดือน งดเงินเดือน และเลิกจ้าง รัฐบาลจึงได้จัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า เราไม่ทิ้งกัน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

คำเตือน : ขณะนี้มีเว็บไซต์เลียนแบบโดเมนเนม ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยโดเมนที่ถูกต้องจากรัฐบาล คือ เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น โปรดดูรายชื่อตัวอย่างโดเมนเนมเลียนแบบด้านล่าง

1. การเตรียมตัว – เตรียมหลักฐานสำคัญสำหรับแสดงตัวให้พร้อม ดังต่อไปนี้:

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
  • ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ

2 .หลักฐานความเป็นผู้ได้รับผลกระทบ

เป็นหลักฐานที่ใช้แสดงว่าได้รับผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาด โควิด-19 จริง อาทิ หนังสือสั่งให้พักงาน/งดเงินเดือน, หนังสือนายจ้างแจ้งปิดกิจการ, เอกสารรายงานยอดขายที่ตกต่ำ, หรือข้อมูลแสดงว่าเป็นผู้ประกอบ ‘อาชีพอิสระ’ ที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของรัฐบาล เป็นต้น

3. เริ่มลงทะเบียน : คลิกปุ่ม ลงทะเบียน มาตรการชดเชยรายได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลตามบัตรประชาชน : รวมถึงข้อมูลที่ติดต่อได้ ซึ่งแนะนำว่า ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

ช่องทางรับเงิน

พร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน : หากมีพร้อมเพย์อยู่แล้ว ต้องย้ำให้แน่ใจว่า เป็นแบบบัตรประชาชน หากไม่ใช่ แนะนำว่าควรไปเปลี่ยนได้ที่ตู้ ATM หรือ โมบายแอปพลิเคชัน หรือไม่เช่นนั้นก็สมัครใหม่

รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร : ควรเตรียมบัญชีให้พร้อม

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้ หรือที่อยู่ที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านก็ได้ เน้นที่สะดวก

ส่วนที่ 2 ประเภทข้อมูลการประกอบอาชีพ

หากมีนายจ้าง : ให้กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการของนายจ้าง

หากไม่มีนายจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ : จะมีช่องให้ยืนยันว่าตัวเองได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว เช่น เจ้าของร้าน แล้วถูกทางการสั่งให้ปิดร้าน

ถูกสั่งพักงานหรือเลิกจ้าง เช่น เป็นลูกจ้างช่างทำผม แล้วร้านต้องปิดบริการ ทำให้ถูกพักงาน แต่ยังคงกลับไปทำงานเดิมได้

มีผลกระทบทำให้มีรายได้ลดลง เช่น กรณียังต้องมาทำงานเหมือนเดิม แต่ถูกนายจ้างลดเงินเดือน บังคับ Leave without pay

หากมีหลักฐานอื่น ๆ เช่น เป็นคนขับแท็กซี่ ก็ต้องแสดงใบขับขี่ หรือสังกัดเป็นต้น

ส่วนที่ 3 ยืนยันอีกครั้ง

ยืนยันว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จริง ๆ และคลิกถูกว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ กรอกตัวอักษรลงในกล่อง

หากลงทะเบียนเรียบร้อย จะได้รับการยืนยันผ่าน OTP ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองคุณสมบัติอีกที หากท่านเข้าเกณฑ์ จะได้รับเงินผ่านช่องทางที่ท่านกรอกเอาไว้ (พร้อมเพย์, บัญชีธนาคาร) เร็วที่สุดใน 7 วัน

ตัวอย่างโดเมนเลียนแบบ