วิธียกเลิกลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ สำคัญมาก โปรดอ่านขั้นตอนก่อนดำเนินการ

วิธียกเลิกลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 

จากกรณี รัฐบาล จัดทำโครงการ เราไม่ทิ้งกัน อันเป็นมาตราการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต โควิด-19 ระบาด และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับเงินจากโครงการ ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก อันมีทั้งผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข และไม่อยู่ในเงื่อนไขแต่อาจลงทะเบียนมาเพราะความเข้าใจผิด เป็นต้น

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย จึงเปิดให้ประชาชนสามารถขอยกเลิกการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เดือดร้อนคนอื่น ๆ และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดเงื่อนไข โดยมีวิธีขอยกเลิกดังต่อไปนี้

วิธียกเลิกลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’

* การขอยกเลิกลงทะเบียนอนุญาตให้กระทำ ครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนโครงการนี้ได้อีกต่อไป

1. ไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดที่ข้อความ ‘ยกเลิกการลงทะเบียน’

3. จากนั้นกรอกข้อมูล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
วัน เดือน ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดคำว่า ‘ยกเลิกการลงทะเบียน’

5. จากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นการกระทําของข้าพเจ้าในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจ บังคับของผู้ใด และไม่ได้เกิดจากการสําคัญผิดแต่ประการใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงไม่ประสงค์จะลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้”

 

6. เมื่ออ่านข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากมั่นใจว่าต้องการยกเลิกลงทะเบียนให้กดในช่อง สี่เหลี่ยม ที่อยู่หน้าข้อความ

7. ระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งเข้า SMS มากรอกยืนยัน

8. หากเลข OTP ถูกต้อง ระบบจะขึ้นรูปเครื่องหมายถูกสีฟ้า มีข้อความว่า ‘ยกเลิกลงทะเบียนสำเร็จ’ พร้อมแสดงวันที่และเวลาที่ทำรายการ จากนั้นกดคำว่า ‘ตกลง’

9. มีข้อความแจ้งเตือนใน SMS ว่า ท่านยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ (เลขบัตรฯ ลงท้าย XXX)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีรับสิทธิขยายเวลา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน
วิธีตรวจสอบ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ และใครต้องลงทะเบียนใหม่ 
วิธีลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท จากวิกฤตโควิด-19 ง่ายสุด ๆ ไม่ยุ่งยาก